КР ӨКМнин Ош облусу боюнча башкармалыгынын максаттары жана милдеттери

0
996 просмотров

Жалпы жоболор

  1. Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош облусу боюнча башкармалыгы (мындан ары — Облустук башкармалык) Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин (мындан ары — Министрлик) аймактык мекемеси болуп, Жарандык коргонуу, өрт, атомдук жана радиациялык коопсуздугу жана гидрометеорология тармагындагы бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзөт жана ишке ашырат.
  2. Облустук башкармалык мамлекеттик мекеме болуп саналат жана анын түзүүчүсү Министрлик болуп эсептелинет.
  3. Облустук башкармалык өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана башка ченемдик укуктук актыларын, эл аралык укуктун жалпы кабыл алган принциптерин жана ченемдерин, Министрлик жөнүндө Жобосун, Министрликтин директиваларын, буйруктарын жана көрсөтмөлөрүн, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.
  4. Облустук башкармалык  аскердик мекеме болуп саналат, аскер кызматкерлери жана жарандык кызматкерлери менен толукталат, юридикалык жак статусу бар жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн жана аталышы мамлекеттик жана расмий тилдерде жазылган мөөрүнө, штампына ээ, казыналык системасында алыш — бериш  жана башка эсептери болот.
  5. Облустук башкармалыктын толук расмий аталышы төмөнкүдөй:

— мамлекеттик тилде: Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош облусу боюнча башкармалыгы;

— официалдуу тилде: Управления Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики по Ошской области;

  1. Облустук башкармалыкка Министрликтин облустагы шаардык жана райондук бөлүмдөрү баш ийет. Облустун аймагында жайгашкан Министрликтин структуралык бөлүмдөрү жана ведомствого караштуу мекемелер Облустук башкармалыкка ыкчам түрүндө бай ийишет. Жогоруда айтылган мекемелердин кызмат ордуна дайындоо же кызмат ордунан бошотуу боюнча сунуштар Облустук башкармалыктын башчысы менен макулдашат.
  2. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык  башкармалык Жарандык коргонуу боюнча өзүнүн ишмердигин жергиликтүү мамлекеттик администрация, уюмдук- укуктук жана менчик түрүнө карабастан баардык уюмдар, ишканалар жана мекемелер менен  тыгыз байланышта жүргүзөт.
  3. Облустук башкармалыкты каржылоо республикалык жана жергиликтүү бюджеттерде каралган каражаттарын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында бөгөт жетекчилерин

коюлбаган башка булактардын эсебинен жүргүзүлөт. 

Облустук башкармалыктын максаттары жана милдеттери

  1. Күчүндөгү мыйзамдуулуктун чегинде Облустук башкармалыктын негизги  максаттары жана милдеттери төмөнкүлөр саналат:

— Жарандык коргонуу боюнча бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзүү жана ишке ашыруу;

— Жарандык коргонуу ыкчам жетектөөсүн уюштуруу жана жүргүзүү;

— калкты тынчтык жана согуш мезгилинде пайда болгон коркунучтардан коргоо боюнча иш- чаралардын пландоосун уюштуруу;

— калкты тынчтык жана согуш мезгилинде пайда болгон коркунучтардан  коргоо ыкмалары боюнча окутууну уюштуруу;

— тынчтык жана согуш мезгилинде пайда болгон коркунучтар жөнүндө белгилерди калкка өз убагында жеткирүү үчүн байланыш жана кабарлоо тутумун, камылгалуу башкаруу пунктарын жаратуу жана даярдыкта кармап туруу;

— калкты, материалдык жана маданий баалуулуктарды коопсуз райондорго эвакуациялоо боюнча иштерди координациялоо;

— калкты жашырын жайлар жана жеке коргоо каражаттары менен камсыздоо боюнча иш- чараларды координациялоо;

— айыл чарбалык жаныбарларын жана өсүмдүктөрүн, азык- түлүктөрүн, тамак- аш  чийки азыктарын, жем азыктарын, суу булактарын  жана сууну камсыздоо тутумдарын тынчтык жана согуш мезгилинде пайда болгон коркунучтардан коргоону уюштуруу;

—  тынчтык жана согуш мезгилинде авариялык- куткаруучу жана башка күтүүсүз иштерди жүргүзүү;

— согуш жүргөн же тынчтык учурунда өзгөчө кырдаалдардын натыйжасында жабырланган калкты биринчи кезекте камсыздоону уюштуруу, анын ичинде: медициналык тейлөө, убактылуу жашоо жайын берүү жана башка зарыл чаралар;

— согуш жүргөн же тынчтык учурунда өзгөчө кырдаалдардын натыйжасында пайда болгон өрттөргө каршы күрөшүү боюнча иш- чараларды уюштуруу;

— радиоактивдик, химиялык, биологиялык жана башка чалдыгууларга дуушар болгон райондорду табуу жана баалоо;

— техникаларды, имараттарды жана аймактарды жугушсуздандыруу боюнча жана башка зарыл иш- чараларды жүргүзүү;

—  зарыл коммуналдык- техникалык коммуникациялардын иштөөсүн кайра калыбына келтирүүнү  уюштуруу;

— согуш жана тынчтык мезгилинде калктын турмуш-тирилигине жана экономиканын туруктуу иштешине зарыл категориялык обөекттердин  сакталышына багытталган чараларды иштеп чыгуу жана жүргүзүү;

— Жарандык коргонуунун күчтөрүн жана каражаттарын ар дайым даярдыгын камсыздоо;

-жарыкты маскировкалоо жана маскировканын башка түрлөрү боюнча иш- чараларды жүргүзүү.

Облустук башкармалыктын иш-милдеттери:

  1. Облустук башкармалык өзүнө коюлган милдеттерине ылайык:

— Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министринин макулдугу менен облустун кезектеги жылга Жарандык коргонуу даярдоо Планын  иштеп чыгат жана бекитүү үчүн облустун Жарандык коргонуунун башчысына сунуштайт, анын аткарылышын уюштурат жана камсыз кылат;

— Жарандык коргонуу башкаруу органдарынын жана күчтөрүнүн ыкчам даярдоосун уюштурат, калкты жана аймактарды коргоого, согуш жана тынчтык мезгилинде өзгөчө кырдаалдардан адамдардын өлөмүн токтотуу жана чыгымдарды азайтуу багытында  өз убагында жана натыйжалуу зарыл уюштуруу- практикалык чараларды жүргүзүү үчүн аларды ар дайым даярдыкта кармап турат;

— Өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү, болжолдоо департаменти менен биргеликте облустун аймагындагы коркунучтуу жаратылыштык процесстерге мониторинг жүргүзөт;

— облустагы аймактык жана тармактык структураларда Жарандык коргонуу боюнча иш-чараларды өткөрүүнү уюштурат;

— башкаруу пункттарын, байланыш жана кабарлоо тутумдарын жана каражаттарын түзөт, даярдыкта кармап турат жана пайдалануусун камсыз кылат, башкаруу органдарын жана калкты өзгөчө кырдаалдардын коркунучунда жана пайда болгондо кабарлоону уюштурат;

— жаңы түзүлгөн бөлүмдөрдүн аскердик жана мобилизациялык даярдыгын камсыз кылат, аскердик комиссариаттар менен бирге алардын мобилизациялык даярдыгын жана өзгөчө шарттарда жайылуусун пландайт жана уюштурат;

— калк жашаган жайлардын жана обөекттердин курулуш долбоорлорун Жарандык коргонуунун талаптарын сактоо үчүн мамлекеттик экспертизага катышат;

— Министрликтин жана облустук Жарандык коргонуунун башчысынын атынан менчик түрүнө карабастан уюмдар, мекемелер жана ишканалар тарабынан аткарылышы милдетүү болгон Жарандык коргонуу тармагындагы, табигый кырсыктар, катастрофалар, авариялар пайда болгондо калктын өмүрүн, кургап турган чөйрөнү, материалдык баалуулуктарды коргоо боюнча, чарба жана социалдык сферадагы обөекттердин туруктуу иштөөсүн камсыздоо боюнча  иш-чаралардын даярдыгы тууралуу буйруктарды жана көрсөтмөлөрдү берүү;

— Жарандык коргонуу боюнча облустун аймактык, мекемелик жана функционалдык системалардын жана тайпаларынын ишмердигин координациялайт жана потенциалдык-коркунучтуу обөекттердин жана айлана- чөйрөнүн абалын байкоону жана көзөмөлдөөнү түзүү;

— согуш же тынчтык мезгилинде өзгөчө кырдаалдардын пайда болуу коркунучунда жана пайда болгондо авариялык- куткаруу жана башка күтүүсүз иштердин жүргүзүлүшүн уюштурат, өзгөчө кырдаалдардын масштабына жараша кесепеттерин жоюу иштерин координациялайт же болсо башкарууну өзөнү алат;

— облустук эвакуация органдары менен бирге калкты, материалдык жана маданий баалуулуктарды өзгөчө кырдаал чөлкөмүнөн коопсуз жайларга көчүрүүнү уюштурат;

— облустун аймагындагы өзгөчө кырдаалдарды токтотууда жана жоюуда издөө- куткаруу жана башка күтүүсүз иштерди уюштурат жана жүргүзөт;

— өзөнүн ыйгарым укуктарына ылайык тынчтык жана согуш мезгилинде Жарандык коргонуу боюнча Кыргыз Республикасынын ченем — укуктук актыларынын аткарылышын жана жүзүгө ашырылышын көзөмөлдөйт;

— өзгөчө кырдаал түзүлгөн чөлкөмдө жабырлаган калкты жергиликтүү мамлекеттик администрациялар менен бирге биринчи кезектеги турмуш- тиричилигин камсыздоону уюштурат;

— айыл чарба малдарды жана өсүмдүктөрдү, азык – түлүктөрдү, чийки азыктарды, жемдерди, суу булактарды жана сууну камсыздоо тутумдарды радиоактивдик, химиялык, бактериологиялык (биологиялык) жугузуулардан жана катуу таасирдеги уулуу заттардан сактоочу шайкеш чарба тармактардын жана уюмдардын ишмердигине көзөмөлдөө жүргүзөт;

— согуш же тынчтык мезгилинде пайда болгон өзгөчө кырдаалдардын кесепетинен башталган өрттөргө каршы иш- чараларды уюштурат;

— өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу боюнча иштерди жүргүзүүдө керектүү күчтөрдүн жана каражаттардын санын белгилейт, алардын өзгөчө кырдаалдар түзүлгөн чөлкөмгө чыгуусун уюштурат, кырсыкка учураган калкты коопсуз жайга көчүрүү жана аларга биринчи кезектеги жардамды көрсөтүү боюнча мамлекеттик бийлик органдарынын жана коомдук уюмдардын иш- чараларын  координациялайт;

— уюмдардын, мекемелердин жана мамлекеттик бийликтин органдарынын кызматчыларын, топтордун жетекчилик жана командалык- башчылык курамын даярдоосун, анын ичинде келишим түрүндө дагы, калкты өзгөчө кырдаалдар убагында иш- аракеттери боюнча окутуусун жана облустук Жарандык коргонуу башкаруу органдарын жана кызматтарын даярдоо боюнча иш- чараларды Министрликтин Жарандык коргонуунун республикалык курсу менен биргеликте уюштурат жана жүргүзөт;

 — Жарандык коргонуу уюмдарын даярдоо, алардын авариялык – куткаруучу жана башка күтүүсүз иштерди аткаруу даярдыгы боюнча жана өзгөчө кырдаалдар убагында жабырланган жарандарга жардам көрсөтүү боюнча программаларды иштеп чыгуусун жана макулдашуусун координациялайт;

 — кызыккан уюмдардын макулдашуусу менен өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюуга мекемелик түрүнө карабастан бардык Жарандык коргонуу уюмдарын тартуу тартибин аныктайт;

— запастагы пункт башкармасынын абалы, даярдыкта кармап туруусу, азык-түлүк, дары — дармек жана медициналык мүлк камылгаларын, облустук запастагы пункт башкармасына коюлушу жана жаңыртышы боюнча көзөмөлдөөнү жүргүзөт;

 — өзгөчө кырдаалдардын пайда болуу коркунучунда же пайда болгон учурда коргоо курулуштардын корун даярдыкка келтирүү боюнча иш-чараларды жүргүзөт, оңдоо жана кайра калыбына келтирүү иштердин жүргүзүлүшүн уюштурат;

 — облустун аймагында радиологиялык, бактериологиялык жана химиялык көзөмөлүн, жугууга (булганууга) дуушар болгон жерлерди белгилөөнү уюштурууну жүргүзөт, байкоо жана лабораториялык көзөмөлдөөнүн  системалык көз салуу тармагындагы мекемелердин тынчтык жана согуш убагындагы милдеттердин иш жүзүндө аткарылышы боюнча жана алардын табигый чөйрөнүн булганган жерлерин табуу жана баалоо боюнча чара көрөт;

— облустук Жарандык коргонуу кызматтардын калкты, техникаларды, имараттарды, аймактарды жугушсыздандыруу жана башка зарыл иштерди аткаруусун уюштурат;

-өзгөчө кырдаалдардын масштабына жараша алардын кесепеттерин жоюу боюнча иштерди координациялайт же ошол иштердин аткарылышы боюнча башкарууну өзүнө алат;

— Жарандык коргонуу кызматтардын эң негизги коммуникацияларды калыбына келтирүү иштерин, каза болгон адамдарды жана өлгөн чарба жаныбарларды көмүү иштердин тез арада жүргүзүлүшүн уюштурат;

 — тынчтык жана согуш мезгилинде экономикалык обөекттердин туруктуу иштешине жана калктын тирилигине зарыл болгон категориялык обөекттердин сакталышына багытталган чаралардын иштелип чыгышып жана аткарылышып уюштурат;

— өзгөчө кырдаалды болтурбоого жана калкты коргоого багытталган программалардын иштелип чыгуусун жана аткарылышын уюштурат;

 — өзгөчө кырдаалдын кесепеттерин жоюуда кайтарымсыз материалдык жардамды көрсөтүү үчүн гуманитардык жардамды коштоону жана жеткирүүнү уюштурат;

 — Жарандык коргонуу боюнча аймактык пландын жана программанын аткарылышын, өзгөчө кырдаалды алдын алуу боюнча иштерди жана Жарандык коргонуу боюнча нормативдик талаптардын сакталышын көзөмөлдөйт;

— Жарандык коргонуу багытында мамлекеттик резервдерден бөлүнгөн материалдык – техникалык каражаттардын жумшалышы жана Министрлик тарабынан түшкөн гуманитардык жардамдын бөлүнүшүн көзөмөлдөйт;

 — коңушу республикалардан отурукташууга көчүп келгендерди жана качкындарды кабыл алуу жана камсыздоо боюнча иш-чаралардын аткарылышын координациялайт;

— тынчтык жана согуш мезгилинде өзгөчө кырдаалдардан калкты жана аймактарды коргоо маселелери боюнча маалыматтын чогултулушу, алмашылышын, берилишин, андан тышкары керектүү мамлекеттин бийлик органдарына өзгөчө кырдаал тууралуу ыкчам маалыматтын өз убагында жана толук түрүндө берилишин уюштурат;

— шифрддик жана коддук байланышты уюштурат жана жүргүзөт, жашыруун башкаруу, аскердик жана мамлекеттик сырды сактоо, түс маскировканын башка түрлөрү жөнүндү иш-чаралардын жүргүзүшүшү боюнча иш-чаралардын иштеп чыгуусун, пландоосун жана аткарылуулусун уюштурат жана жүргүзөт;

— Жарандык коргонуу боюнча башка күч структуралары менен өз-иш чараларды жүргүзөт;

— калкты коргоо курулуштар, жеке коргоо каражаттар, медициналык коргоо каражаттары жана башка Жарандык коргоонун мүлктөрү менен камсыздоо боюнча иш-чараларды жүргүзөт;

— тынчтык жана согуш мезгилиндеги коркунучтардан айыл чарба жаныбарларын жана өсүмдүктөрүн, азык-түлүктөрдү, чийки азыктарды, жемдерди, суу булактарды жана суу камсыздоо тутумдарды коргоону уюштурат;

— зарыл коммуналдык-техникалык коммуникацияны калыбына келтирүүсүн уюштурат;

Print Friendly, PDF & Email

ЖООП КАЛТЫРЫҢЫЗ

Please enter your comment!
Please enter your name here