КР ӨКМнин Нарын облусу боюнча башкармалыгынын максаттары жана милдеттери

0
1 083 просмотров
 1. Жалпы жоболор
 1. Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин (мындан ары — Министрлик) Нарын облусу боюнча башкармалыгы (мындан ары — облустук башкармалык) Министрликтин облустагы жарандык коргонуу, өрт, радиациялык коопсуздук, суу объектилеринде адамдардын коопсуздугу жана гидрометеорология тармагындагы бирдиктүү мамлекеттик саясатын жүзөгө ашыруучу аймактык органы болуп саналат.
 2. Облустук башкармалык өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана башка ченемдик укуктук актыларын, Кыргыз Республикасы катышуучу болгон, белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерин, Министрлик жөнүндө Жобосун, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.
 3. Облустук башкармалык өз ишин аткаруу бийлигинин башка органдары, мамлекеттик бийликтин аймактык органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, эл аралык жана өкмөттүк эмес уюмдар менен тикелей жана ведомстволук органдары аркылуу эриш-аркак иш жүргүзөт.
 4. Облустук башкармалык аскердик мекеме болуп саналат, аскер кызматкерлери, мамлекеттик кызматкерлер жана кенже тейлөөчү кызматчылар менен комплекттелет.
 5. Облустук башкармалык юридикалык жак болуп саналат, анын Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик герби түшүрүлгөн мөөрү, мамлекеттик жана расмий тилдердеги аталышы, штампы, казыналык системасында алыш-бериш жана башка эсептери болот.
 6. Облустук башкармалыктын толук расмий аталышы:

— мамлекеттик тилде: “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарын облусу боюнча башкармалыгы” мекемеси;

— расмий тилде: учреждение “Управление Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызкой Республики по Нарынской  области”

 1. Облустук башкармалыкта шаардык жана райондук бөлүмдөрү болот, ал эми облустун аймагында жайгашкан Министрликтин ведомстволук бөлүмдөрүнүн түзүмдөрү жана башка аймактык бөлүмдөр ага ыкчам тартибинде баш ийишет.
 2. Юридикалык дареги: Нарын шаары, Токтосунов көчөсү 38. 
 1. Облустук башкармалыктын милдеттери
 1. Облустук башкармалыктын милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

— облусттун аймагындагы коркунучтуу табигый, техногендик процесстерге жана кубулуштарга мониторинг жана болжолдоо жүргүзүү, жарандык коргонуунун иш-чараларын пландаштыруу, жарандык коргонуунун башкаруу органдарын, күчтөрүн жана калкты өзгөчө кырдаалдарда аракеттенүүгө даярдоо;

— алдын алуу, өзгөчө кырдаалдардан алдын ала коргоочу иш-чараларды өткөрүү;

— издөө-куткаруу, кырсыктан калыбына келтирүү жана башка кечиктирилгис жумуштарды уюштуруу жана өткөрүү, өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу, алардын масштабына баа берүү.

— башкармалыктын карамагындагы мобизациялык кампанын абалына, сактоодо турган материалдык баалуулуктардын сакталышын көзөмөлдөө жана зарыл болгон учурда белгиленген тартипте текшерүү, лабораториялык, профилактикалык иш чараларды жүргүзүү.

 1. Облустук башкармалыктын функциялары 
 1. Облустук башкармалык төмөнкүдөй негизги функцияларды ишке ашырат:

         — облустун аймагында Министрликтин жарандык коргонуу, өрт, радиациялык коопсуздук, суу объектилеринде адамдардын коопсуздугу жана гидрометеорология тармагындагы бирдиктүү мамлекеттик саясатын жүзөгө ашырат;

— Министрликтин чечимдери боюнча жарандык коргонуунун иш-чараларын ишке ашырат;

— Министрликтин жарандык коргонуу, өрт, радиациялык коопсуздук, суу объектилеринде адамдардын коопсуздугу жана гидрометеорология тармагындагы ченемдик укуктук актыларынын долбоорлоруна сунуштарды киргизет;

— Облустук башкармалыктын  Жарандык коргонуусунун согуш жана тынчтык мезгилиндеги планын иштеп чыгат, макулдашуу жана бекитүү үчүн тиешелүү жактарга берет;

— Министрликтин тейлеген тармактары боюнча укуктук пропаганда боюнча иш-чараларды өткөрөт;

— Министрликтин тиешелүү түзүмдөрү менен коркунучтуу табигый процесстерге мониторинг жүргүзөт, алардын жандануусун божомолдойт;

— облусттагы министрликтердин жана ведомстволордун аймактык органдар, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана башка менчигинин түрүнө карабастан уюмдар тарабынан Жарандык коргонуу жаатында аткарылышы милдеттүү болгон жазуу жүзүндөгү буйруктарды жана көрсөтмөлөрдү берет;

— Жарандык коргонуунун күчтөрүнүн курамын аныктайт жана алардын өзгөчө кырдаалдардагы иш-аракеттерге даярдыгын камсыздайт;

— облусттун аймагында мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана чарба жүргүзүү субъекттери менен бирдикте алардын күчтөрүн жана каражаттарын өзгөчө кырдаалдын кесепетин жоюуга катышуу үчүн тартуу тартибин белгилейт, бул күчтөрдүн жана каражаттардын даярдыгын көзөмөлдөйт;

— Жарандык коргонуу, өрт, радиациялык коопсуздук, суу объектилеринде адамдардын коопсуздугу жана гидрометеорология тармагында маалыматтарды топтоону жана иштеп чыгууну, ошондой эле аны алмашууну белгиленген тартипте ишке ашырат.

— калкты Жарандык коргонуунун, өрт коопсуздугунун чараларына үйрөтүүгө катышат;

— өзгөчө кырдаал болгон райондо жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте жабыр тарткан калктын биринчи кезектеги жашоо-тиричилигин камсыздоону уюштурат;

— калкты жана аймактарды табигый жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардан коргоо боюнча иш-чараларды өткөрүүгө Жарандык коргонуунун башкаруу органдарын жана күчтөрүн дайыма даярдыкта кармайт;

— Жарандык коргонуу күчтөрүн даярдоону жана калкты өзгөчө кырдаалдардагы аракеттерге үйрөтүүнү, билимдерди пропагандалоону жана жайылтууну ишке ашырат;

— өзгөчө кырдаалдан жана ага байланышкан куткаруу иштерин ишке ашырат жана уюштурат;

— Министрликтин атайын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу иш-чараларынын болжолдуу мерчемине жана капиталдык курулуш жумуштарына сунуштарды киргизет;

— тиешелүү органдардын турак үйлөрдү, административдик жана өндүрүштүк имараттарды жана курулмаларды курууга жер участкаларын бөлүү жөнүндө чечимдерине макулдук берет;

— өзгөчө кырдаалдарда эвакуациялык иш-чараларды уюштурууга катышат;

— өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана өзгөчө кырдаал мезгилинде издөө-куткаруу, кырсыктан калыбына келтирүү жана башка кечиктирилгис жумуштарды уюштурат жана аткарылышын көзөмөлдөйт, оордук даражасы жана келтирилген зыян боюнча баа берет;

— курулуш объекттерин реконструкциялоонун жана кайра профилдөөнүн долбоордук документтерин жеке жана юридикалык жактардын расмий кайрылуусу боюнча жана эрежелерге шайкеш келүүсү жөнүндө корутундуну берүү менен өрткө каршы ченемге алып келет жана макулдашат;

— жеке жана юридикалык жактардын расмий кайрылуусуна жараша долбоордогу, курулуп, ошондой эле ишке киргизилип жаткан имараттардын, ошондой эле заттардын, товарлардын, материалдардын, орнотмолордун, агрегаттардын өрткө каршы ченемдерге жана эрежелерге шайкештиги боюнча корутундуну тастыктоону жүргүзөт;

— жайларды, имараттарды, курулмаларды, орнотмолорду жана агрегаттарды өрттөн жана күйүүчү заттардан автоматтык коргоо тутумун жана каражаттарын киргизүү боюнча иштерди аткарат, кабыл алынган тутумдун ишке кирүүсүнө тиешелүү акт түзөт.

— өрттүн жана анын залалдарынын эсебин алат;

— ыктыярдуу куткаруу жана өрткө каршы түзүмдөрдү түзүүгө, чыңдоого жана ар тараптуу өнүктүрүүгө көмөктөшөт;

— өрткө каршы үгүт иштерин жүргүзөт;

— өрт өчүрүүдө ведомстволук, ыктыярдуу топторду жана башка өрткө каршы жана куткаруу түзүмдөрдү, өрт өчүрүүгө тартылган башка күчтөрдү жана каражаттарды оперативдүү башкарууну жүзөгө ашырат;

 1. Облустук башкармалыктын укуктары
 1. Облустук башкармалык иштин белгиленген чөйрөсүндө функцияларды ишке ашыруу максатында төмөнкүлөргө укуктуу:

— Жарандык коргонуу жаатындагы маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, административдик ведомстволорунун аймактык бөлүнүштөрүнүн, жергиликтүү мамлекеттик администрациянын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын, ошондой эле менчигинин түрүнө карабастан мекемелер жана ишканалардын маалыматын угууга жана алардан документтерди, материалдарды алууга;

— Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, административдик ведомстволорунун аймактык бөлүнүштөрүнө, жергиликтүү мамлекеттик администрациясына, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына, ошондой эле менчигинин түрүнө карабастан мекемелер жана ишканаларга жарандык коргонуу жаатында аткарылышы милдеттүү болгон жазуу жүзүндөгү буйруктарды жана көрсөтмөлөрдү берүүгө;

— буйруктарды жана көрсөтмөлөрдү аткарбаган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, ошондой эле жарандык коргонуу, өрт, радиациялык коопсуздук, суу объектилеринде адамдардын коопсуздугу жана гидрометеорология тармагындагы жана өзгөчө кырдаалдардын учурундагы ченемдерди, эрежелерди жана стандарттарды бузгандыгы үчүн кызмат адамдарын белгиленген тартипте жоопкерчиликке тартуу жөнүндө сунуштарды Министрликке, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнө жана укук коргоо органдарына киргизүүгө;

— издөө, кырсыктан куткаруу жана калыбына келтирүүчү иштеринде, өрт өчүрүүдө, өзгөчө кырдаалдар зонасында жүргүзүлүүчү иштерде жана кооптуу табигый жана техногендик процесстерди изилдөөдө кызматкерлерди кырсыктардан жана каза болуудан камсыздандырууга;

— белгиленген тартипте бекитилген таануу белгилери, сигнализация жана байланыш каражаттары менен жабдылган атайын транспорт каражаттарына ээ болууга;

— өзгөчө кырдаалдар келип чыккан учурда маалымат берүү үчүн жалпы пайдалануудагы электр энергиясы менен камсыздоо жана байланыш кызматтарынын кызматтарын артыкчылыктуу тартипте пайдаланууга;

— адам өмүрүнүн жана ден соолугунун коопсуздугуна тиешелүү маалыматтарды калкка жеткирүү менен байланышкан коомдук маанилүү билдирүүлөрдү акысыз негизде жалпыга маалымдоо каражаттары (телекөрсөтүү, радио), уюлдук байланыш операторлору аркылуу берүүнү ишке ашырууга;

— өзгөчө кырдаалдар учурунда кырсык аймактарында өзгөчө абалды киргизүү жөнүндө чечим кабыл алган органдар менен макулдашуу боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чараларды көрүүгө;

— өзгөчө кырдаалдарды жоюу боюнча иш-аракеттерге Жарандык коргонуу күчтөрүн жана каражаттарын, башка райондордон дайыма даярдыктагы күчтөрүн тартуу жөнүндө чечим кабыл алууга;

— башкармалыкта өзгөчө кырдаалдарга чара көрүү үчүн 200 (эки жүз) миң сомго чейин өлчөмдөгү резервге ээ болууга;

— өрт өчүрүүгө менчигинин түрүнө карабастан ишканалардын бул максаттар үчүн ыңгайлаштырылган техникасын тартууга;

— кырсыктан куткаруу, кырсыктан калыбына келтирүү жумуштарын жүргүзүүгө Жарандык коргонуу кошуундарын, менчигинин түрүнө карабастан, уюмдарды, ишканаларды жана жарандарды белгиленген тартипте тартууга;

— өзгөчө кырдаалдар келип чыккан учурда же аны менен байланышкан куткаруу иштерин жүргүзүүдө өрт таркаган же өрттүн коркунучтуу факторлору таркашы мүмкүн болгон баардык өндүрүштүк, турак жана башка жайларга (курулмаларга) сутканын бардык убагында тоскоолдуксуз кирүүгө, зарыл болгон учурларда эшиктерди, терезелерди жана коргоочу тосмолорду ачып кирүүгө;

— Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу үчүн жергиликтүү башкаруу органдарынын кайрылуулары боюнча облустук башкармалыктын карамагындагы күйүүчү майлоочу материалдарды, товардык материалдык балуулуктарды приоритеттик тартипте бөлүп берүүгө;

— Жарандык коргонуу, өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу иш чараларын каржылоого жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына көрсөтмө берүүгө.      

 1. Облустук башкармалыктын ишин уюштуруу        
 1. Облустук башкармалыкты башчы жетектейт, облустук Жарандык коргонуунун башчысынын орун басары болуп эсептелет. Ал облустук Жарандык коргонуунун төрагасы — Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн макулдашуусу менен Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министри тарабынан кызматка дайындалат жана белгиленген тартипте кызматтан бошотулат. Облустук башкармалыкты башчысы, Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрине жана анын орун басарларына түздөн-түз баш ийет.

12.1 Облустук башкармалыктын каржы секторунунун башчысы кызмат ордуна Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри тарабынан кызматка дайындалат жана белгиленген таратипте кызматтан бошотулат.

 1. Облустук башкармалыктын тынч жана согуш мезгилиндеги штаттык чеги Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министри бекитет.
 2. Башчы Облустук башкармалыкка жүктөлгөн милдеттердин жана функциялардын аткарылышы үчүн жеке жоопкерчилик тартат.
 3. Башчы:

— Облустук башкармалыкка жүктөлгөн милдеттерин жана функцияларын аткарылышы үчүн жеке жоопкерчиликти тартат.

— Облустук башкармалыктын ишин пландаштырат жана уюштурат, облусттук башкармалыкка жүктөлгөн милдеттерди жана функцияларды өз убагында жана сапаттуу аткарууну камсыз кылат;

— Облустук Жарандык коргонуунун төрагасынын орун басары болуп эсептелет, ыйгарым укуктарына ылайык облустук Жарандык коргонуу боюнча ыкчам башкаруу жүргүзөт;

— Башчынын орун басарларынын милдеттерин бөлүштүрөт жана алардын функционалдык милдеттерин бекитет;

— иш-сапарларга, окууларга, өргүүгө жана башка жагдайлар менен байланышкан шарттарда убактылуу кетип жатып башчынын милдетин убактылуу аткарууну өзүнүн буйругу менен орун басарларына жүктөйт;

— аскер кызматчыларына карата Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн жалпы аскердик уставдарында каралган укуктардан пайдаланат, белгиленген тартипте мамлекеттик жарандык кызматчыларын жана башка кызматкерлерди кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот;

— өзүнүн буйругу менен өздүк курамдын арасында Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн Уставдарына ылайык “ефрейтор” аскердик наамынан “старшинага” чейинки аскер наамын ыйгарат;

 — облустук башкармалыктын бөлүмдөрүнүн, ошондой эле шаардык жана райондук бөлүмдөрүнүн Жоболорун Министрликтин макулдашуусу менен бекитет;

 — Министрликтин жетекчилигинде болгон кеңешмелерге (жыйыналыштарга) катышат;

— облустук башкармалыкта мамлекеттик кызматкерлери, аскер кызматчылары жана башка кызматкерлери тарабынан милдеттүү түрдө аткарыла турган буйруктарды чыгарат;

— облустук башкармалыкта жашыруундуулук режиминин сакталышын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык ачыкка чыгарылбай турган маалыматтын ачыкка чыгып кетишине жол бербөөнү камсыз кылат;

 • облустук башкармалыктын кызматкерлерин белгиленген тартипте сыйлайт жана тартип жазасын колдонот, ведомстволук же башка сыйлыктар боюнча Министрликке сунуштарды киргизет;

— облустук башкармалыктын кызматкерлерин окууга, квалификацияны жогорулатууга жөнөтөт жана сунуштарды киргизет;

— Жарандык коргонуу жаатында иш-чараларга салым кошкон жарандарды сыйлайт, аларды ведомстволук же башка сыйлыктар менен сыйлоо боюнча Министрликке сунуштарды киргизет;

— облустук Жарандык коргонуунун төрагасынын, Министрликтин буйруктарын, чечимдерин аткарылуусун көзөмөлдөйт;

— өзгөчө кырдаалдын кесепетин жоюу боюнча чечим кабыл алуу үчүн Министрликке сунуштарды киргизет;

— өзгөчө кырдаал пайда болгон жерде кырсыктан куткаруу жана башка кечиктирилгис иштерди жүргүзүү боюнча, Жарандык коргонуунун алдын алуу жана жоюу иш чараларын өз убагында аткарууну жана мерчемдөөнү уюштурат;

— командалык-штабдык машыгуулардын, штабдык машыгуулардын, зардалдык машыгуулардын, комплекстик текшерүүнүн, атайын окуулардын иш кагаздарынын аткарылышын, иштелип чыгышын уюштурат;

— офицерлердин ыкчам жана мобилизациялык даярдануусун мерчемдейт, уюштурат;

— өзгөчө кырдаалдардын кесепеттеринин натыйжасы жана абалы боюнча Министрликтин жетекчилигине өз убагында баяндайт;

— облустук башкармалыктын өздүк курамы менен кеңешмелерди өткөрөт;

— облустук башкармалыктын каржылык-чарбалык ишмердигин башкарат, башкармалыкка түшкөн акча каражаттарын иштетет жана башкармалыктын каржы-чарбалык акыбалына толук жооп берет;

— облустук башкармалыктын кызматкерлеринин өкүлчүлүк органы менен жамааттык келишимге кол коет;

— Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат;

Print Friendly, PDF & Email