КР ӨКМнин Жалал-Абад облусу боюнча башкармалыгынын милдеттери, максаттары жана функциялары

0
1 054 просмотров

Максаттары жана милдетери

9. Облустук башкармалыктын негизги максаты Жарандык коргонуу, өрт, атомдук жана радиациялык коопсуздук жана гидрометеорология  тармагындагы бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзүү жана ишке ашыруу;

10. Облустук башкармалыктын негизги миледеттери төмөнкүлөр саналат:

Жарандык коргонуу тармагында ыкчам жетектөөнү уюштуруу жана жүргүзүү;

-тынчтык жана согуш мезгилинде өзгөчө кырдаалдарын пайда болуу коркунучунан калкты жана аймакттарды коргоо боюнча иш-чаралардын пландоосун уюштуруу;

-тынчтык жана согуш мезгилинде пайда өзгөчө кырдаалдардын пайда болуу коркунучунан коргоо ыкмалары боюнча калкты окутууну уюштуруу;

-тынчтык жана согуш мезгилинде пайда болгон коркунучтар жөнүндө белгилерди калкка өз убагында жеткирүү үчүн байланыш жана кабарлоо тутумун,башкаруунун запастыгы пунктун түзүү жана даярдыкта кармап туруу;

-калкты, матеиалдык жана маданий баалуулуктарды коопсуз райондорго эвакуациялоо боюнча иштерди координациялоо;

-калкты коопсуз жайлар жана жеке коргоо каражаттары менен камсыздоо боюнча иш-чараларды координациялоо;

-жаныбарларды жана өсүмдүктөрдү,азык-түлүктөрдү, тамак- аш чийки азыктарды,жем азыктарын, суу булактарын жана сууну камзыдоо тутумдарын тынчтык жана согуш мезгилинде пайда болуу корккунучтардан коргоону уюштуруу;

-тынчтык жана согуш мезгилинде авариялык-куткаруучу жана башка күтүүсүз иштерди жүргүзүү;

-согуш жүргөнже тынчтык учурунда өзгөчө кырдаалдаорын натыйжасында жабыррланган калкты биринчи кезекте камзыдоону уюштуруу,анын ичинде:медициналык тейлөө, убактылуу жашоо жайын берүү жана башка зарыл чаралар;

-согуш жүргөн же тынчтык учурунда өзгөчө кырдаалдардын натыйжасында пайда болгон өрттөргө каршы күрөшүү боюнча иш-чаларды уюштуруу;

-радиоактивдүү, химиялык, биологиялык жана башка чалдыгууларга дуушар  болгон райондорду табуу жана балоо;

-техникаларды имараттарды жана аймактарды жугушсуздандыруу башка зарыл иш-чараларды жүргүзүү;

-Жарандык коргонуунун күчтөрүн жана каражаттарын дайымкы даярдыгын камзыдоо;

-жарыкты маскировкалоожана маскировканын башка түрлөрү боюнча иш-чараларды жүргүзүү.

Иш-милдеттер

11.Өзгөчө коюлган милдеттерине ылайык облустук башкармалык:

-Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министринин макулдугу менен облустун кезектеги жылга Жарандык коргонуунун даярдоо Планын иштеп чыгат жана бекитүү үчүн облустун Жарандык коргоонуунун башчысына сунуштайт,анын аткарылышын  уюштурат жана камсыз кылат;

-Жарандык коргонуунун башкаруу органдарынын жана күчтөрүнүн ыкчам даярдыгын уюштурат, калкты жана аймактарды коргоого,согуш жана тынчтык мезгилиндеги өзгөчө кырдаалдарда адамдардын өлүмүнө жеткирбөөгө жана чыгымдарды азайтуу багытындагы өз убагында жана натыйжалуу зарыл уюштуруу – практикалык  чараларды  жүргүзүү үчүн аларды ар дайым даярдыкта кармап турат;

-Жарандык Өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү,болжолдоо Департементи (мындан ары –Мониторинг департименти) менен  биргеликте облустун аймагындагы корккунучтуу жаратылыштык процесстерге мониторинг жүргүзүү жана көзөмөлдөө;

-Министриликтин Мониторинг департиментинин корутундусунун негизинде,потенцияалдуу-коркунучтуу участкаларды ар бир жылдагы атайын превентивдүү жана жоюу иш- чаралар планына кошуу жана кароо жана бекитүү үчүн министриликке сунуштоо;

-авариялык – калыбына  келтирүү жана капиталдык курулуш жүргүзүү  үчүн Министрликтин Өзгөчө кырдаалдардын алдын –алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча Түштүк аймактык Департаментинин жана Сел жана суу ташкындарынан коргоо башкармалыгынан коргоо башкармалыгынын коргоо курумаларынын жана оңдоо калыбына келтирүү жумуштарынын өткөрмө жана жаңы курулуш объектердин планына потенциаялду-коркунучтуу учаскаларды киргизүү жана кароону сунуштоо;

-облустун аймагында Жарандык коргонуу боюнча иш-чараларды өткөрүүнү уюштурат;

-башкаруу пункттарын,байланыш жана кабарлоо тутумдардын жана каражаттарын даярдыкта кармап турат жана облустун калкына өзгөчө кырдаалдарын коркунучу жана пайда болуусу жөнүндө кабарлоону уюштурат;

-жаңы түзүлгөн бөлүмдөрдүн аскердик жана мобилизациялык даярдыгын камсыз кылат,аскердик комиссариаттар менен бирге алардын  мобилизациялык даярдыгын жана өзгөчө шартта рда жайылуусун пландайт жана уюштурат ;

— калк жашаган жайлардын жана объекттердин курулуш долбоорлорун Жарандык коргонуунун талаптарын сактоо үчүн мамлекеттик экспертизага Катышат;

-Министрликтин жана облустук  Жарандык коргонуунун  башчысынын  атынан  менчик түрүнө карабастан уюмдар, мекемелер жана ишканалар тарабынан аткарылышы милдетүү болгон Жарандык коргонуу тармагындагы,

табыгый  кырсыктар, катастрофалар, кырсыктар пайда болгондо калктын өмүрүн,курчап турган чөйрөнү, материалдык баалуулуктарды коргоо боюнча, чарбалык жана социалдык чөйрөдөгү объекттердин туруктуу иштөөсүн камсыздоо боюнча иш-чаралардын даярдыгы тууралуу буйруктарды жана к өрсөтмөлөрдү берүү;

— Жарандык коргонуу боюнча потенциалдуу –коркунучтуу участкалардын,объекттердин абалын байкоону көзөмөлдөө багытында облустун мекемелеринин, аймактык жана ведомстволук кызматтардын ишмердигин координациялайт;

— согуш же тынчтык мезглинде өзгөчө кырдаалдардын пайда болуу коркунучунда жана пайда болгондо авариялык-куткаруу жана башка күтүүсүз иштердин жүргүзүлүшүн   уюштурат, өзгөчө кырдаалдардын масштабына жараша кесепеттерин жоюу иштерин координациялайт;

-облустук эвакуация органдары менен бирге калкты, материалдык жана маданий баалуулуктарды өзгөчө кырдаал чөлкөмүнөн  коопсуз жайларга көчүрүүнү уюштурат;

-облустун аймагындагы өзгөчө кырдаалдарды токтотууда жага жоюуда издөө-куткаруу жана башка күтүүсүз иштерди уюштурат жана жүргүзөт;

-өзгөчө  кырдаал түзүлгөн чөлкөмдө жабырланган калкты жергиликтүү мамлекеттик администрациялар менен  бирге турмуш-тиричилигин камсыздоону уюштурат;

— айыл чаоба малдарын жана өсүмдүктөрдү, азык –түлүктөрдү ,чеийки азыктарды,жемдерди , суу булактарын жана суу камсыздоо тутутмдарын радиоактивдүү,химиялык , бактериологиялык (биологиялык)жугузуулардан жана таасири күчтүү  уулуу заттардан коргоо боюнча уюмдардын ишмердигине көзөмөлдөө жүргүзөт;

— өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу боюнча иштерди жүргүзүдө керектүү күчтөрдүн жана каражаттардын санын белгилейт, алардын өзгөчө кырдаалдар тузүлгөн чөлкөмгө чыгусун уюштурат, кырсыкка учураган калкты коопсуз жайга көчүрүү жана аларга биринчи жардамды көрсөтүү боюнча мамлекеттик бийлик органдарынын жана коомдук уюмдардын  иш-чараларын координациялайт;

-уюмдардын,мекемелердин  жана мамлекеттик бийлик органдарынын кызматчыларын, топтордун, жетекчилик жана командалык – башчылык курамынын даярдыгын, анын ичинде келишим түрүндө дагы, калкты өзгөчө кырдаалдар убагындагы иш –аракеттер боюнча окутууну жана облустук Жарандык коргонуунун башкаруу органдарын жана кызматтарын даярдоо боюнча иш-чараларды  Министрликтин  Жарандык коргонуунун республикалык курсу менен биргеликте уюштурат жана жүргүзөт;

-Жарандык  коргонуу  уюмдарын даярдоо, алардын  авариялык-куткаруучу жана башка күтүүсүз иштерди аткаруу даярдыгы  боюнча  жана өзгөчө кырдаалдар убагында жабырлаган жарандарга  жардам көрсөтүү боюнча программаларды иштеп чыгуусун жана макулдашуусун координациялайт;

-кызыккан уюмдардын макулдашуусу менен өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюуга мекемелик түрүнө карабастан бардык Жарандык коргонуу уюмдарын тартуу тартибин аныктайт;

-Облустук башкармалыктын көрөңгө пунктунун абалын,  даярдыкта  туруусун, азык-түлүк,дары –дармек  жана медициналык мүлк камылгаларын, облустун  Жарандык коргонуу кызматтары тарабынан коюлушу жана жаңыртылышы боюнча көзөмөл жүргүзөт;

— өзгөчө кырдаалдардын пайда болуу коркунучунда же пайда болгон учурда коргоо курулмалардын корун даярдыкка келтирүү боюнча иш-чараларды жүргүзөт, оңдоо жана кайра калыбына келтирүү иштеринин жүргүзүлүшүн уюштурат;

—  облустун аймагында радиологиялык,  бактериологиялык жана химиялык көзөмөлүн, жугууга (булганууга) дуушар болгон жерлерди белгилөөнү уюштурууну жүргүзөт, байкоо жана лабораториялык  көзөмөлдөөнүн  системалык көз алуу тармагындагы мекемелердин тынчтык жана согуш убагындагы  милдеттердин иш жүзүндө аткарылышы боюнча жана алардын табигый чөйрөнү булганган жерлерин табуу жана баалоо боюнча чара көрөт;

— облустук Жарандык коргонуу кызматтардын калкты техникаларды имараттарды аймактарды жугушсаздандыру жана башка зарыл иштерди аткаруусун уюштурат;

—  тынчтык жана согуш мезгилинде экономикалык  объекттердин туруктуу иштешине жана калктын жашоо-тирилигине зарыл болгон категориялык объекттердин  сакталышына багытталган иш-чараларды иштеп чыгуусун жана аткаруусун уюштурат;

—  өзгөчө кырдаалдын кесепеттерин жоюу үчүн гуманитардык жардамды коштону жана жеткирүүнү уюштурат;

-Жарандык коргонуу багытында мамлекеттик резервдерден бөлүнгөн материалдык –техникалык каражжатардын жумшалышын көзөмөлдөйт;

— коңшу республикадан отурукташууга көчүп келгендерди жана качкындарды кабыл алуу жана камсыздоо боюнча иш-чаралардын аткарылышын координациялайт;

— тынчтык жана согуш мезгилинде өзгөчө кырдаалдардан калкты жана аймактарды  коргоо маселелери боюнча маалыматтын чогултулушу, алмашылышын, берилишин, андан тышкары керектүү мамлекеттин бийлик органдарына өзгөчө   кырдаал тууралуу ыкчам маалыматтын өз убагында жана толук түрүндө берилишин уюштурат;

-шифрддик жана кодду байланышты уюштурат жана жүргүзөт, жашыруун башкаруу, аскердик жана мамлекеттик сырды скатоо түс маскировканын башка түрлөрү жөнүндө иш- чараларды иштеп чыгуу,  пландоо жана аткарууну уюштурат жана жүргүзөт;

— Жарандык коргонуу боюнча башка күч структуралары менен өз-иш чараларды  жүргүзөт;

— калкты коргоочу курулмалар, жеке коргонуу каражжатары , медициналык коргоо каражатары жана башка Жарандык коргонуунун  мүлктөрү менен камсыздоо боюнча иш — чараларды жүргүзөт;

Укутары

11.облустук башкармалык өзүнө жүктөлгөн иш- милдеттерге ылайык төмөнкүлөргө укуктуу:

— Жарандык коргоонуу. тармагындагы иш- чараларды камсыздоо үчүн өзүнүн компетенциясынын ылайык бардык уюмдарга аткарууга милдеттүү чечимдерди кабыл алуу;

— Облустук башкармалыктын компетенциясына тиешелүү жергиликтүү өзүнүн-өзү башкаруу органдарынын өкүлдөрүн угуу жана ошондой эле өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттери жоюуну уюштурууда жана координациялоодо зарыл болгон маалыматарды уюмдардан суроожана алуу;

— өзгөчө кырдаал тузүлгөдө, Министриликтин макулдушусуу менен Облустук башкармалыктын жылдын ичиндеги иш программасына  өзгөртүү киргизүү;

— Облустук башкармалыктын компетенциясына ылайык, Жарандык коргонуу боюнча объекттерди жана уюмдардын ишмердүүлүгүн текшерүү;

— көрсөтмөлөрдү жана жазуу түрүндөгү буйруктарды  аткарбаган убакта Жарандык коргонуу тармагындагы ченемдерди, эрежелерди жана стандарттарды  бузгандыгы үчүн кызмат адамдарын жоопкерчиликке тартуу жөнүндө Министриликке, облустун Жарандык коргоонуунун –мамлекеттик  администрациянын башчысына жана укук коргоо органдарына белгиленген тартипте сунуш киргизүүгө;

— Облустук  башкармалыгынын кызматкелери өзгөчө кырдаал түзүлгөн аймакка кезексиз кирүүгө;

— белгиленген тартипте бекитилген таануу белгилери, сигнализация жана байланыш каражаттары менен жабдылган  атайын транспорт каражаттарына ээ болуу;

— Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте мамлекеттик жана мобилизациялык резервдин  матеиалдык баалуулуктарын пошлиналарды жана жыйымдардын башка түрлөрүн төлөбөстөн транспорттун ар кандай түрлөрү менен ташуу;

-өзгөчө кырдаалдардын пайда болуусуна жана өзгөчө кырдаалдар болгон жерге кызматкерлердин жөнөп кетиши үчүн 200(эки жүз) миң сомго чеийнки өлчөмүндөгү резерве ээ болуу;

— өзгөчө кырдаалда байланыш жана маалымат жиберүү үчүн облустук байланыш тутумун жана мекемелик байланыш түйүндөрун, андан тышкары аскердик командалык органдарынын байланыш түйүндөрүн  биринчи кезекте колдонуу;

 —  өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюуда облустук башкармалыктын аймактык органдары менен макулдашылган даярдыкта турган күчтөрүн жана каражаттарын колодонуу жөнүндө чечимди кабыл алуу;

13.Облустук башкармалык өзүнө коюлган тапшырмалардын негизинде төмөнкүлөргө милдетүү;

-өзүнүн ишмердигин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ушул Жобого ылайык жүргүзүү;

— Жарандык коргонуу боюнча Кыргыз Республикасынын кызмат адамдарынын жана жарандарынын жана жарандарынын мелдеттерин аткаруусун камсыз кылуу;

Ишти уюштуруусу

14. Облустук башкармалыкты башчы – облустук Жарандык коргонуу башчысы нын орун басары жетектейт. Башчыны жумушка дайындоо жана жумуштан бошотуу облустун Жарандык коргонуу – мамлекеттик администрациясынын башчысынын макулдашуусу менен Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министри тарабынан бекитилет. Облустук башкармалыктын башчысы Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрине жана анын орун басарларына толук түрдө баш ийет.

Башчынын орун басары болуп облустук башкармалыктын ыкчам бөлүмүнүн башчысы саналат.

15.  Облустук башкармалык бөлүм жана бөлүмчөлөрдөн, облустук райондук жана шаардын бөлүмдөрүнөн түзүлөт, тынчтык жана согуш мезгилиндеги  штатык саны Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри тарабынан бекитилет.

16. Облустук бакармалыктын башчысы:

—  облустук Жарандык коргонуу башчысынын орун басары болуп саналат, өзүнүн ыйгарым укугунун чегинде облустук Жарандык коргонуу боюнча ыкчам башкаруу жүргүзөт;

-Облустук башкармалыктын ишмердүүлүгүн жалгыз башкарат, мамлекеттик жана башка органдардын , облустук уюмдардын кызыкчылыгын коргойт;

— Облустук башкармалыкка коюлган тапшырмалардын жана милдетттердин аткарылышын өз жоопкерчилигине алат;

— функционалдык милдеттерине жараша ар –кандай чөйрөдөгү башкаруудагы облустук башкармалыктын бөлүм жана бөлүмчөлөрүнүн, райондук жана шаардык бөлүмдөрдүн башчыларынын жоопкерчилигинин ченемин аныктайт,райондук жана шаардык бөлүм башчыларынын тапшырмаларын бекитет;

-буйруктарды чыгарат жана көрсөтмөлөрүдү берет;

— белгиленген тартипте кызматчыларды кызматтык иш сапарына жөнөтөт;

— Облустук башкармалыктын каржылык-чарбалык ишмердигин башкарат, башкармалыкка түшкөн акча каражаттарын иштетет жана башкармалыктын каржы-чарбалык акыбалына толук жооп берет;

— штатын жана финансалык тартипти аныктайт, каржылык жана матеиалдык –техникалык каражаттарды экономдойт жана түздөн-түз туура сарпталышына көзөмөл жүргүзөт ;

 — бардык финансалык иш-кагаздарына биринчи кол коет;

 — министрдин орун басары менен макулдашылган дайындоо, бекитүү (бошотуу) Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министринин буйругу менен ишке ашырылчу Облустук башкармалыктын бөлүмдөрүнүн жана бөлүмчөлөрүнүн, шаардык жана райондук бөлүмдөрдүн башчыларын кызматка дайындоо жана бошотуу жөнүндө сунуштарды киргизет;

 — запастагы офицерлерди тандоону жүргүзөт жана өзүнөн жогоруда турган башчыга алардын анык аскер кызматына чакыруу боюнча кайрылуу даярдайт;

— белгиленген тартипте Облустук башкармалыктын офицерлерин чыныгы аскер кызматынан бошотуу боюнча көрсөтмөлөрдү чыгарат;

— Жарандык коргонуу облустук боюнча Кыргыз Республикасынын ченемдык-укуктук актылардын аткарылышына көзөмөл уюштурат;

 —  Жарандык коргонуу облустук, райондук кызматтарында жана чарбалык  объектерде Жарандык коргоо боюнча иш-чараларды  аткарылышын көзөмөлдөйт;

 — Облустук башкармалыктын мамлекеттик кызматчыларын жана жумушчуларын ишке кабыл алат жана иштен бошотот, көрсөтөтүлөн номенклатуранын чегинде кардларды алмаштыруу, окутуу тандоо боюнча масеселердичечет;

 — Облустук башкармалыктын кызмачыларынын функциалдык милдеттерин бекитет;

 — Кыргыз Республикасынын  Куралдуу Күчтөрүнүн Тартип Уставынын өлчомүндө тартип бийлигин колдонот;

 — Облустук башкармалыктын аскер кызмачылардын, мамлекеттик кызматкерлердин дана кенже тейлөөчү  кызматкерлердин укуктарын конститукциялык  жана мүлктүн  укуктарын  коргоону камсыздайт жана сактайт;

 — Министрликтин Борбордук аппаратынын административдик – чарбалык ишмердигин камсыз кылган тиешелүү башкармалыктын макулдашуусу менен келишимдердин түзүлүшүн уюштурат;

 — мыйзамга ылайык башка ыйгарым укуктарды жүзүгө ашырат .

17. Облустук башкармалыкта аскердик кызматты өтөө жалпы аскердик милдетти аткаруу болуп   саналат, ал эми башкармалыктын бардык офицерлери чыныгы аскердик кызматта турушат. Облустук башкармалыктын  офицерлери үчүн кызмат өтөөнүн тартиби, шарты жана мөөнөтү сакталган , Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндөгү офицерлер сыяктуу өздүк курам менен толуктоо сакталган, аларга аскердик кызматташтык боюнча Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдердин жоболорун таркатылат, андан тышкары аларга 2009-жылдын 23-августунда кабыл алынган Женева конвенцияларын жана алардын толуктоочу протоколдорунун Жоболору таркатылат.

18. Облустук башкармалыкта кызмат өтөгөн аскер кызматчылары акчалай жана натуралдык камсыздоонун турлөрү менен, Кыргыз Республикасынын мыйзамында көрсөтүлгөн өмүрдүү сактоо боюнча камсыздоо нормасы менен камсыздалат.

19. Облустук башкармалыктын аскер кызмачыларына  кезектеги аскердик наамдар Министрлик жөнүндө Жободо көрсөтүлгөн  тартипте ыйгарылат.

20. Облустук башкармалыктын башчысына өзгөчө кырдаалда түздөн-түз башкаруу иштерин жүргүзүүдө төмөнкү укуктар берилет;

—  кырсык аймагында жергиликтүү бийлик органдарынын макулдашуусу менен жана өзгөчө кырдаалдын мүнөзүнө жараша жарандардын жашоо тартибин тактоо;

— мекеменин менчигине карабастан зарыл транспорттук, куткаруучу,кайра калыбына  келтирүүчү, медициналык  жана башка күчтөрдү  жана каражаттарды өзгөчө кырдаалдын кесепеттерин жоюу иштерине тартуу;

 — Жарандык коргонуу боюнча Жарандык коргонуунун кызматтарына аткарылууга тийиштүү буйруктарды берүү;

 — өзгөчө кырдаалдар шартында өздөрүнө жүктөлгөн  милдеттерди аткарууну камсыз кылбаган кызмат  адамдарын жетекчилик кылуудан  четтетет, андан соң тиешелүү органдарга аларды кызматынан бошотуу жөнүңдө сунуштарды киргизет;

 21. Облустук башкармалык ыкчам бугалтырдык жана статистикалык эсепти жүргөзөт,  бөлүнгөн  мүлктү,  каражаттардын жана кредиттердин туура максатта иштетилишин көзөмөлдөйт;

22. Облустук башкармалык белгилүү тартипте финансылык –чарба ишмердигинин бардык түрлөрү боюнча отчеттук иш-кагаздарын көрсөтөт   жана ошол отчеттордун жана баланстардын тактыгын камсыздайт;
23. Облустук башкармалыкта бугалтырдык эсепти Кыргыз Республикасындакабыл алынган эрежелери жана усулдар менен жүргүзөт .

24.Облустук башкармалыктын балансынан эскирген ,иштен чыккан жана андан ары ишине жарабаган мүлктөрдү жараксызга деп табуу Кыргыз Республиканын мыйзамынын негизинде жүргүзүлөт.

Print Friendly, PDF & Email

ЖООП КАЛТЫРЫҢЫЗ

Please enter your comment!
Please enter your name here