КР ӨКМнин Республикалык өзүнчө куткаруу отрядынын милдеттери

0
1 411 просмотров

Републикалык өзүнчө куткаруу отрядынын жобосу

 Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Републикалык өзүнчө куткаруу отряды (81497 аскер бөлүгү) — кошумча атайын билим берүүчү мамлекеттик мекеме жана жарандык коргоо аймагындагы маселелерди чечүүдө жана окутууда атайын дайындалган негизги ыкчам – тактикалык түзүм.

  1. Республикалык өзүнчө куткаруу отряды-өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, мыйзамдарын жана башка ченемдик-укуктук актыларын, Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн кол башчысынын буйруктарын жана директиваларын, Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн жалпы аскердик уставын, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.
  2. Республикалык өзүнчө куткаруу отряды – Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин түзүмдүк бөлүкчөсү болуп эсептелүүчү аскердик мекеме (мындан ары Министрлик).
  3. Республикалык өзүнчө куткаруу отрядына жалпы жетекчиликти Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министри жүзөгө ашырат.

Согуш мезгилинде Республикалык өзүнчө куткаруу отряды таркатылат жана анын базасында согуш мезгилинин штаттарына ылайык тийиштүү аскердик бирикмелер түзүлөт.

  1. Республикалык өзүнчө куткаруу отрядынын жобосу, түзүмү жана штаттык   жадыбалы  Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министринин буйругу менен бекитилет.
  2. Республикалык өзүнчө куткаруу отряды жарандык коргонуу аскерлеринин курамына кирет, аскер кызматчыларынан жана жарандык персоналдардан түзүлөт, мамлекеттик жана расмий тилде өзүнүн аталышы, жазылган гербдүү мөөрү, штампы бар, Кыргыз Республикасынын региондук казначылыгында эсеп-кысабы бар жана бекитилген жылдык бюджеттин чегинде Министрликтин каражатынын эсебинен каржыланат.
  3. Республикалык өзүнчө куткаруу отрядынын толук расмий аталышы төмөнкүдөй:

— мамлекеттик тилде: Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин  Республикалык өзүнчө куткаруу отряды (81497 аскер бөлүгү);

— расмий тилде:  Республиканский   отдельный    спасательный     отряд

(войсковая часть 81497)  Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;

 Республикалык өзүнчө куткаруу отрядынын туруктуу жайгашкан жери:

Ош шаары, Жапалак айылы, Ноокат жолу- 6 чакырым.

 Республикалык өзүнчө куткаруу отрядынын тапшырмалары

  1. Республикалык өзүнчө куткаруу отрядынын негизги тапшырмалары болуп төмөнкүлөр эсептелет:

а) күндөлүк иш-аракетинде:

— өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу боюнча тапшырмаларды аткарууга бөлүктөрдү жана бөлүмчөлөрдү дайым даярдыкта кармоо;

— согуш мезгилинде даярдануу жана жайгаштыруу боюнча мобилизациялык иш-чараларды өткөрүү жана уюштуруу;

— ыктыярдуу куткаруучу кошуундарды окутуу жана даярдоо;

-тынчтык жана согуш мезгилинде авариялык куткаруу   жана башка кечиктирилгис иштерди жайылтуу жана өткөрүү үчүн багытталган куралданууну, техниканы, башка материалдык-техникалык каражаттарды топтоо, жайгаштыруу, сактоо жана өз убагында жаңылоо;

— өзгөчө кырдаалдардын зонасында жана аларга алып баруучу багыттарда чалгындоонун ар кандай түрлөрүн жүргүзүү;

— Кыргыз Республикасынын аймагында, ошондой эле белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык макулдашууларга ылайык Көз карандысыз Мамлекеттердин Шериктештигинин Күч корпусунун курамында чет мамлекеттердин аймагында ар кандай мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу жана токтотуу боюнча авариялык куткаруу   жана башка кечиктирилгис иштерди жүргүзүү;

— жабыр тарткан калктын биринчи кезектеги жашоо-тиричилигин камсыз кылууга жана медициналык жардам көрсөтүүгө катышуу;

— ведомстволук, ыктыярдуу куткаруучу кошуундарды жана башка куткаруучу өрт түзүмдөрүн, ошондой эле авариялык куткаруу   жана башка кечиктирилгис иштерге тартылган башка каражаттарды, күчтөрдү ыкчам башкаруу;

— аткаруу бийлигинин органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана уюмдар менен авариялык куткаруу   жана башка кечиктирилгис иштерди аткарууга катышуу үчүн өз күчтөрүн жана каражаттарын тартуу багытында өз ара аракеттенүү;

— авариялык куткаруу   жана башка кечиктирилгис иштерди жүргүзүү тармагындагы илимий-изилдөө жана тажрыйба-конструктордук иштерге катышуу жана турмушка ашыруу;

— жарандык коргонуу аскерлеринин кадрларын даярдоону жана кайра даярдоону, алардын квалификациясын жана кесиптик чеберчилигин жогорулатууну уюштуруу жана турмушка ашыруу, окуу жүрүшүн программалык-усулдук камсыз кылууну ишке ашыруу;

— жарандык коргонуу аскерлеринин бөлүктөрүнүн жана бөлүмчөлөрүнүн аскердик жана атайын даярдыгын өркүндөтүүгө багытталган эл аралык машыгууларга, мелдештерге, жыйындарга, семинарларга жана башка иш-чараларга катышуу.

б). Согуш мезгилинде:

— бөлүктөрдү жана түзүмдөрдү согуш маалындагы штат боюнча мобилизациялоо жана жайылтып жайгаштыруу;

— согуштук иш-аракетти киргизүүнүн натыйжасында келип чыккан, зыян тартылган очокторго жана өзгөчө кырдаал аймагына Жарандык коргонуунун күчтөрүн киргизүүнү камсыз кылуу;

— өзгөчө кырдаалдардын аймагына жана Жарандык коргонуу күчтөрү жол жүрчү багыттарга чалгындоонун ар кандай түрлөрүн киргизүү;

— калктын турмуш-тиричилигин камсыз кылуучу объектилерди калыбына келтирүү жумуштарын жүргүзүүгө, аэродромдорду, жолдорду, өткөөлдөрдү, ооруктун жана башка инфраструктуралардын маанилүү элементтерин калыбына келтирүүгө байланышкан аймактык коргонуунун өзүнчө тапшырмаларын аткаруу, душмандардын диверсиондук-чалгындоочу топтору менен күрөшүүнү ишке ашыруу;

— ритуалдык иш-чараларды өткөрүү.

Согуштук иш-аракеттердин мезгилинде Жарандык коргонуунун аскерлеринин өздүк курамы Жарандык коргонууну киргизүү маселелерине байланышпаган кандайдыр бир аскердик милдеттерди аткарууга тартыла албайт. Жарандык коргонуунун аскерлери жана анда кызмат өтөп жүргөн аскер кызматкерлери жарандык, аймактык жана өздүк коргонуу тапшырмаларынан башка тикелей согуштук иш-аракетке катыша алышпайт жана кандайдыр бир тапшырмаларды аткара алышпайт.

Республикалык өзүнчө куткаруу отрядынын тарыхы

            1973-жылы Чүй облустуна караштуу Москва районунун Садовое айылында өзүнчө механизацияланган жарандык коргонуу полку түзүлгөн, андан сон өзүнчө механизацияланган жарандык коргонуу полкуна, 28238 аскер бөлүгү болуп     аты өзгөрүлгөн.

            1998-жылы 30-ноябрда өзүнчө механизацияланган жарандык коргонуу өзүнчө мобилдик-куткаруу бригадасы 81497 аскер бөлүгү болуп аты өзгөрүлгөн.

            2003-жылы Кыргыз Республикасынын Президентинин 07.08.2001 жылдагы № 243 көрсөтмөсү, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 15.12.2001-жылдагы № 762/10 чечими жана Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар Министринин 21.12.2001-жылдагы  № 029 буйругунун негизинде 81497 аскер бөлүгү Ош шаарына көчүрүлгөн.

            81497 аскер бөлүгүнүн негизги тапшырмасы Өзгөчө кырдаал учурунда элдерди коргоо, сактоо жана куткаруу иштерин жүргүзүү болгон. Ошондой эле ушул бөлүктө төмөндөгү командирлер тарыхка жазылган:

            1973-1976-ж. подполковник Багдасярян Гранд Яковлевич,

            1976-1983-ж. подполковник Глембовский Вячеслав Багеллович,

            1983-1989-ж. подполковник Закиров Гамбулфарт Нурмухаметович

            1989-1992-ж. подполковник Преображенский Николай Александрович

            1992-2006-ж. полковник Турушбеков Асангазы Аалиевич

            2006-2009-ж. полковник Мамбетов Тезекбай Абышович

            2009-2014-ж. полковник Кулуев Асаналы Чоюбекович

         2014-2014-ж. подполковник Асанов Алмазбек Аскерович

         2014-2017-жылдын июнь айына чейин подполковник Жумабаев Жунус Садырбекович

         2017- жылдын июль айынан азыркы учурга чейин полковник Пазылов Орозбек Элибаевич Республикалык өзүнчө куткаруу отрядынын командири болуп келе жатат

            2000-2003-жылдары бригаданын курамындагы эки батальон жана Тоо-кен кырсыгынан куткаруу кызматы Баткен жана Жалалабад облустарына жоопкерчилик менен жайланыштырылган.

2010- жылы Баткен облусуна  86017 аскер бөлүгү,үчүнчү өзүнчү издөө-куткаруу отряды тзүлгөн.

2003-жылы Жалалабад облусуна 82212 аскер бөлүгү экинчи өзүнчү издөө-куткаруу отряды түзүлгөн.

            Ошол мезгилдерде өзүнчө мобилдик-куткаруу бригадасы 81497 аскер бөлүгү республикада болгон Өзгөчө кырдаалдарга жана куткаруу иштерине өзүнүн чон салымдарын кошкон.

            Адам өлүмүнө дуушар келтирген орчундуу кырсыктарды орун алган жерлер төмөндөгүлөр:

            1998-жылы Сузак районунда (сел кырсыгы)

            1999-2000-жылдары Баткен облустундагы болуп өткөн тероризимге каршы күрөш.

            2002-жылы Өзгөчө кырдаал Алай районунун Гулча айылында (көчкү)

            2002-жылы Өзгөн районунун Жалпакташ айылында (көчкү)

            2003-жылы Өзгөн районунун Карасөгөт айлында (көчкү)

            2004-жылы Алай районунун Будалык  айылында (көчкү)

            2009-жылы Алай районунун Нура айлында (жер титирөө)

            2010-жылы июнь айында Ош жана Жалалабад облустарындагы коогаланда

        2015-жылы май айында Жалал-Абад облусунун Сузак районундагы Ырыс айыл аймагындагы Кырк- Жол айылындагы жер көчкү.

        Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан 1999-2000-жылдары Баткен облустундагы болуп өткөн терроризмге каршы күрөштө 81497 аскер бөлүгүнүн төмөндөгү аскер кызматкерлери сыйлоолорго ээ болушкан:

       — полковник Турушбеков Асангазы Аалиевич —  орденом «Данк»

       — полковник Мамбетов Азамат  — «Манас» ордени

       — подполковник Кудабаев Элдияр – «Эрдик» төш белгиси

       — лейтенант Имамбеков Асан — «Эрдик» төш белгиси

       — лейтенант Асипкулов Нурбек — «Эрдик» төш белгиси

       — лейтенант Бокоев Нурлан – «Данк» ордени

       — полковник Ткаченко Александр Михайлович – КР президентинин «Ардак грамотасы»

— полковник Акматов Калыс Орозбекович – КР президентинин «Ардак грамотасы»

— полковник Сатылганов Нурбек Салаватович- КР президентинин «Ардак грамотасы»

— подполковник Карабаев Мирлан Жетимишович- КР президентинин «Ардак грамотасы»

  — подполковник Сейиткулов Белек – КР президентинин «Ардак грамотасы».

2010-жылы июнь айында Ош шаарындагы коогаланда

  1. капитан  Исабеков Алтынбек — «Эрдик» төш белгиси
  2. катардагы жоокер Акпаралы уулу Ж. — «Эрдик» төш белгиси

Print Friendly, PDF & Email

ЖООП КАЛТЫРЫҢЫЗ

Please enter your comment!
Please enter your name here