Аймактарды топторго, уюмдарды — жарандык коргонуу боюнча категорияларга киргизүү ЭРЕЖЕЛЕРИ ЖАНА КРИТЕРИЙЛЕРИ

0
1 243 просмотров

Тиркеме

    Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2012-жылдын 27-сентябрындагы
N 658 токтому менен
бекитилген

Аймактарды топторго, уюмдарды — жарандык коргонуу боюнча категорияларга киргизүү
ЭРЕЖЕЛЕРИ ЖАНА КРИТЕРИЙЛЕРИ

  1. Бул Эреже аймактарды топторго, уюмдарды — жарандык коргонуу боюнча категорияларга киргизүү тартибин жана критерийлерин аныктайт.
  2. Аймактарды топторго, уюмдарды — жарандык коргонуу боюнча категорияларга киргизүү мамлекеттик, коргоо маанисине жараша жарандык коргонуу иш-чараларын комплекстүү жана дифференциалдуу жүргүзүү жана калктын жашоо-тиричилигин камсыз кылуу максатында ишке ашырылат.
  3. Облустар, шаарлар үчүн жарандык коргонуу боюнча аткарылуучу милдеттердин көлөмүнө жараша төмөнкү топтор аныкталат: өзгөчө, биринчи, экинчи жана үчүнчү. Аймактарды топторго киргизүү төмөнкү критерийлер боюнча белгиленет:

1) өзгөчө топко Кыргыз Республикасынын борбору — Бишкек шаары кирет;

2) биринчи топко облустардын жана шаарлардын аймактары кирет:

— калкынын саны 500 миң адам жана андан көп, аймагында өзгөчө маанилүү категориядагы экиден кем эмес уюм же 25тен көп категорияланган уюм жайгашкан;

— болушу мүмкүн болгон глобалдык же региондук масштабдагы өзгөчө кырдаалдар аймагына калктын 50 пайыздан көбү же шаардын аймагы туш келген;

3) экинчи топко облустардын, шаарлардын төмөнкүдөй аймактары кирет:

— калкынын саны 250 миңден 500 миң адамга чейинки, аймагында өзгөчө маанилүү категориядагы бирден кем эмес уюм же 10дон ашуун категорияланган уюмдар жайгашкан;

— болушу мүмкүн болгон глобалдык же региондук масштабдагы өзгөчө кырдаалдар аймагына калктын 30 пайыздан 50 пайызга чейинкиси же шаардын аймагы туш келген;

4) үчүнчү топко облустардын, шаарлардын төмөнкүдөй аймактары кирет:

— калкынын саны 10 миңден 250 миң адамга чейинки, аймагында категорияланган бирден көп уюм жайгашкан;

— болушу мүмкүн болгон глобалдык же региондук масштабдагы өзгөчө кырдаалдар аймагына калктын 30 пайыздан азы же шаардын аймагы туш келген.

  1. Потенциалдуу коркунучка, социалдык-экономикалык натыйжалардын көлөмүнө, болушу мүмкүн болгон өзгөчө кырдаалдарга жараша уюмдар үчүн жарандык коргонуу боюнча төмөнкүдөй категориялар аныкталат: өзгөчө маанилүү, категорияланган.

Уюмдарды категорияларга киргизүү төмөнкүдөй критерийлер боюнча белгиленет:

1) өзгөчө маанилүү уюмдарга ошол аймакта иштөөсү бузулса улуттук коопсуздукка коркунуч жаралуучу жана өзгөчө кырдаал коркунучу келип чыгуучу стратегиялык маанидеги объекттер кирет;

2) категорияланган уюмдарга иштөөсү бузулса олуттуу социалдык-экономикалык натыйжаларга, региондук жана жергиликтүү масштабдагы өзгөчө кырдаалдын келип чыгуусуна алып келиши мүмкүн болгон уюмдар кирет:

— өзгөчө маанилүү мамлекеттик объектилер;

— иштеп жаткан, курулуп жаткан, реконструкцияланып жаткан жана долбоорлонуп жаткан кооптуу өндүрүштүк объекттер, транспорттук-коммуникациялык комплекстер, энергетиканын, байланыштын уюмдары жана мамлекеттик, экономикалык маанидеги маанилүү уюмдар;

— ууларды өндүрүү, кайра иштетүү, ташуу, сатып алуу, сактоо, сатуу, пайдалануу жана жок кылуу менен иштеген уюмдар;

— аймагында жашоо-тиричиликти камсыз кылуу объекттер жайгашкан уюмдар.

  1. Уюмдар жарандык коргонуу боюнча категорияга киргизилген уюм менен бир өндүрүштүк аймакта жайгашып калган учурда, ал дагы ошол категорияга теңештирилет.
  2. Аймактарды топторго, уюмдарды — жарандык коргонуу боюнча категорияларга киргизүү боюнча сунуштар Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн тиешелүү аппараттары, шаарлардын мэриялары тарабынан даярдалат.
  3. Шаарлардын мэриялары (Бишкек жана Ош шаарларынан тышкары) аймактарды топторго, уюмдарды — жарандык коргонуу боюнча категорияларга киргизүү боюнча сунуштарды даярдайт жана ушул сунуштарды Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн тиешелүү аппараттарына киргизишет.
  4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн аппараттары (шаарлардын мэриялары тарабынан киргизилген материалдарга ылайык) жана Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары аймактарды топторго, уюмдарды — жарандык коргонуу боюнча категорияларга киргизүү боюнча сунуштарды иштеп чыгышат жана аларды Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине жиберишет.
  5. Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн тиешелүү аппараттарынан, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрияларынан түшкөн сунуштарды жалпылайт жана аймактарды топторго, уюмдарды — жарандык коргонуу боюнча категорияларга киргизүүнү караган Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечиминин долбоорун бекитүү үчүн белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө берет.
  6. Топторго киргизилүүчү аймактардын, жарандык коргонуу боюнча категорияларга киргизилүүчү уюмдардын тизмеси зарылдыгына жараша, бирок беш жылда бир жолудан кем эмес Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан такталып турат.

Print Friendly, PDF & Email