Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө жобосу

0
1 787 просмотров

ЖОБО

Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн 2012-жылдын
20-февралындагы № 115 токтому
менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 22-октябрындагы № 7392014-жылдын 15-июлундагы № 3902015-жылдын 30-марты № 168 токтомдорунун редакциясына ылайык)

1. Жалпы жоболор

2. Министрликтин максаты

3. Министрликтин функциялары

4. Министрликтин укуктары

5. Министрликтин ишин уюштуруу

6. Корутунду жоболор

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги (мындан ары — Министрлик) Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин жарандык коргонуу, өрт, радиациялык коопсуздук, суу объектилеринде адамдардын коопсуздугу жана гидрометеорология тармагындагы бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы болуп саналат.

2. Министрлик өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана башка ченемдик укуктук актыларын, Кыргыз Республикасы катышуучу болгон, белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерин, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

3. Министрлик өз ишин аткаруу бийлигинин башка органдары, мамлекеттик бийликтин аймактык органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, эл аралык жана өкмөттүк эмес уюмдар менен тикелей жана ведомстволук органдары аркылуу эриш-аркак иш жүргүзөт.

4. Министрлик аскердик мекеме болуп саналат, аскер кызматкерлери, мамлекеттик кызматкерлер жана кенже тейлөөчү кызматчылар менен комплекттелет. Министрликтин өздүк курамы символикасы бар атайын форма жана айырмалоо белгилери менен камсыздалат. Атайын техника Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген символика жана атайын белгилер менен жабдылат.

5. Министрлик юридикалык жак болуп саналат, анын Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик герби түшүрүлгөн мөөрү, мамлекеттик жана расмий тилдердеги аталышы, штампы, Кыргыз Республикасынын Борбордук казыналык системасында алыш-бериш жана башка эсептери болот.

2. Министрликтин максаты

6. Министрликтин максаты жарандык коргонуу, өрт, радиациялык коопсуздук, суу объектилеринде адамдардын коопсуздугу жана гидрометеорологияда тармагындагы бирдиктүү мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу болуп эсептелет.

7. Министрликтин милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

— коркунучтуу табигый, техногендик процесстерге жана кубулуштарга мониторинг жана болжолдоо жүргүзүү, жарандык коргонуунун иш-чараларын пландаштыруу, жарандык коргонуунун башкаруу органдарын, күчтөрүн жана калкты өзгөчө кырдаалдарда аракеттенүүгө даярдоо;

— алдын алуу, өзгөчө кырдаалдардан алдын ала коргоочу иш-чараларды өткөрүү;

— издөө-куткаруу, кырсыктан калыбына келтирүү жана башка кечиктирилгис жумуштарды уюштуруу жана өткөрүү, өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу, алардын масштабына баа берүү.

3. Министрликтин функциялары

8. Министрлик төмөнкүдөй негизги функцияларды ишке ашырат:

1). Тармактык саясат функциясы:

— жарандык коргонуу, өрт, радиациялык коопсуздук, суу объектилеринде адамдардын коопсуздугу жана гидрометеорология тармагындагы бирдиктүү мамлекеттик саясатты иштеп чыгат жана жүзөгө ашырат;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими боюнча жарандык коргонууну уюштуруу жана киргизүү боюнча чараларды ишке ашырат;

— жарандык коргонуу, өрт, радиациялык коопсуздук, суу объектилеринде адамдардын коопсуздугу жана гидрометеорология тармагындагы ченемдик-укуктук актыларды иштеп чыгууну уюштурат;

— Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуусунун согуш жана тынчтык мезгилиндеги планын Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө карап чыгуу жана бекитүү үчүн берет;

— Министрликтин жарандык коргонуусунун аскерлерин жана башкаруунун аймактык органдарынын күжүрмөн жана мобилизациялык даярдыгын камсыз кылат;

— өзгөчө жана кризистик кырдаалдарда Кыргыз Республикасынын Бирдиктүү маалыматтык-башкаруу тутумун түзөт жана дайыма даярдыкта кармайт;

— калкты жана аймактарды коргоону камсыздоо үчүн радиоактивдүү жана уулуу калдык сактоочу жайларда жана тоо кен калдыктарында кырсыктардын алдын алуу боюнча мамлекеттик программаларды иштеп чыгат жана ишке ашырат;

— жарандык коргонуу, өрт, радиациялык коопсуздук, суу объекттеринде адамдардын коопсуздугу жана гидрометеорология жаатындагы эл аралык кызматташтыкты жүргүзөт, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп эсептелген, белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдердин жана макулдашуулардын аткарылышын камсыз кылат жана ишке ашырат;

— Министрликтин карамагында турган консервацияланган калдык сактоочу жайларды, тоо кен калдыктарын жана радиоактивдүү калдыктарды коопсуз кармоо боюнча чаралардын комплексин ишке ашырат.

2). Жөнгө салуу функциясы:

— коркунучтуу табигый процесстерге мониторинг жүргүзөт, алардын жандануусун божомолдойт;

— министрликтер жана ведомстволор, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана башка менчигинин түрүнө карабастан уюмдар тарабынан аткарылышы милдеттүү болгон жазуу жүзүндөгү буйруктарды жана көрсөтмөлөрдү берет;

— Кыргыз Республикасынын аймагында, ошондой эле Кыргызстан макулдашуу түзгөн башка мамлекеттердин аймагында издөө-куткаруу жана өзгөчө кырдаалдарды жоюу боюнча башка кечиктирилгис авариялык иштерди, ошондой эле куткаруу кызматтарын жана куткаруу кошуундарын аккредитациялоону жана аттестациялоону уюштурат жана жүргүзөт;

— чет мамлекеттердин өзгөчө кызматтары, эл аралык жана өкмөттүк эмес уюмдары менен бөөдө кырсыктардын кесепеттерин жоюу жана гуманитардык жардам көрсөтүүгө байланышкан келишимдерди белгиленген тартипте түзөт;

— Атом энергиясы боюнча эл аралык агенттиги (МАГАТЭ) менен техникалык кызматташтыкты өзүнүн компетенциясынын чегинде жөнгө салууну ишке ашырат;

— Жарандык коргонуу, өрт, радиациялык коопсуздук жана гидрометеорология тармагындагы талаптарды сактоо бөлүгүндө калктуу конуштардын жана объекттердин башкы пландарынын долбоорлоруна мамлекеттик экспертиза жүргүзүүгө катышат;

— Министрликтин карамагында турган дарыялардын жээгинде селден коргоочу курулмалардын жана түзүлүштөрдүн пайдаланууга киргизилишин ишке ашырат;

— Жарандык коргонуунун күчтөрүнүн курамын аныктайт жана алардын өзгөчө кырдаалдардагы иш-аракеттерге даярдыгын камсыздайт;

— бардык суучулдук түшүүлөргө жана жумуштарга уюштуруу-методикалык жетекчиликти ишке ашырат, Кыргыз Республикасындагы суучулдар кесибинин бардык адистери үчүн адистик мүнөздөмөлөрдүн жана тастыктоолордун талаптарын белгилейт.

3). Координациялоо жана контролдоо функциясы:

— Жарандык коргонуу, өрт, радиациялык коопсуздук, суу объектилеринде адамдардын коопсуздугу жана гидрометеорология тармагында бардык деңгээлдеги мамлекеттик бийлик органдарынын ишин мамлекеттик башкарууну жана координациялоону ишке ашырат;

— радиациялык коопсуздук, калдык сактоочу жайлар менен иштөө, тоо кен шилендилери жана радиоактивдүү калдыктар маселелери менен иштеген уюмдардын ишин координациялайт;

— Жарандык коргонуу, өрт, радиациялык коопсуздук, суу объектилеринде адамдардын коопсуздугу жана гидрометеорология тармагында илимий, изилдөө жана долбоорлоо-издөө жумуштарын жүргүзүүдө мамлекеттик башка органдар жана уюмдар менен өз ара аракеттенет;

— мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана чарба жүргүзүү субъекттери менен бирдикте алардын күчтөрүн жана каражаттарын өрт өчүрүүгө катышуу үчүн тартуу тартибин белгилейт, бул күчтөрдүн жана каражаттардын даярдыгын контролдойт;

— Жарандык коргонуу, өрт, радиациялык коопсуздук, суу объектилеринде адамдардын коопсуздугу жана гидрометеорология тармагында маалыматтарды топтоону жана иштеп чыгууну, ошондой эле аны алмашууну белгиленген тартипте ишке ашырат.

4). Кызмат көрсөтүү функциясы:

— суу алдындагы техникалык, суучулдар иштерин жана дайвингди жүргүзөт жана уюштурат;

— адистештирилген метеорологиялык, агрометеорологиялык, гидрологиялык маалыматтарды берет;

— Жарандык коргонуу тармагындагы уюмдардын, анын ичинде өкмөттүк эмес уюмдардын, мекемелердин, коммерциялык түзүмдөрдүн адистерин жана жеке адамдарды даярдоону жана кайра даярдоону уюштурат;

— «суучулдар иши», «суудан куткаруу иши», «дайвинг» боюнча адистерди окутууну, даярдоону, кайра даярдоону, адистигин жогорулатууну уюштурат;

— адистерди даярдоону жана кайра даярдоону, жумушчуларды, кызматкерлерди, студенттерди, окуучуларды өрт коопсуздугунун чараларына үйрөтөт;

5). Колдоо функциясы:

— өзгөчө кырдаалдарда пайдалануу үчүн Жарандык коргонуунун материалдык ресурстарынын кол тийбес запасын түзөт;

— Жарандык коргонуу муктаждыктары үчүн мамлекеттик каржылык жана материалдык резервдерди түзүүгө катышат;

— калктуу конуштарды жана объектилерди селден жана суу ташкындарынан коргоону камсыз кылган иш-чараларды жүргүзөт, селден коргоочу курулуштарды курат жана бул инженердик курулуштардын ишке киришин камсыздайт;

— өзгөчө кырдаал болгон райондо жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте жабыр тарткан калктын биринчи кезектеги жашоо-тиричилигин камсыздоону уюштурат;

— өзгөчө кырдаалдар келип чыккан учурда кызыкдар аткаруу бийлик органдары, эл аралык жана өкмөттүк эмес уюмдар менен биргеликте Кыргыз Республикасынын жана чет мамлекеттердин калкына гуманитардык жардамды белгиленген тартипте жеткирүүнү ишке ашырат;

— калкты жана аймактарды табигый жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардан коргоо боюнча иш-чараларды өткөрүүгө Жарандык коргонуунун башкаруу органдарын жана күчтөрүн дайыма даярдыкта кармайт;

— Жарандык коргонуу күчтөрүн даярдоону жана калкты өзгөчө кырдаалдардагы аракеттерге үйрөтүүнү, билимдерди пропагандалоону жана жайылтууну, анын ичинде келишимдик негизде ишке ашырат;

— өрт өчүрүүнү жана ага байланышкан куткаруу иштерин ишке ашырат жана уюштурат;

— суу объектилеринде суу алдындагы-техникалык жана суучулдар иши боюнча эксперттик ишти ишке ашырат;

— Кыргыз Республикасынын суу объектилеринде жана гидротехникалык курулмаларында издөө-куткаруу жана илимий-изилдөө иштерин ишке ашырат;

— Кыргыз Республикасынын авиациялык издөө-куткаруу бөлүмүнүн күчтөрүн жана каражаттарын уюштурат жана кармап турат;

— Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын алкагында Министрликтин бюджеттик каражаттарынын пайдаланылышынын натыйжалуулугун талдоону, баалоону жана аудит жүргүзүүнү ишке ашырат.

4. Министрликтин укуктары

9. Министрлик иштин белгиленген чөйрөсүндө функцияларды ишке ашыруу максатында төмөнкүлөргө укуктуу:

— аткаруу бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин, чарбалык субъекттердин жетекчилеринин Министрликтин компетенциясына кирген маселелер боюнча, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келген чечимдерди жоюу тууралуу отчетторун Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жыйындарында угуу жөнүндө сунуштарды Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө белгиленген тартипте киргизүүгө;

— Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, ошондой эле жарандык коргонуу, өрт, радиациялык коопсуздук, суу объектилеринде адамдардын коопсуздугу жана гидрометеорология тармагындагы ченемдерди, эрежелерди жана стандарттарды бузгандыгы үчүн аткаруу бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, чарбалык субъекттердин жетекчилерин жоопкерчиликке тартуу жөнүндө сунуштарды Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө белгиленген тартипте киргизүүгө;

— эскертүүлөрдү жана көрсөтмөлөрдү аткарбаган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, ошондой эле жарандык коргонуу, өрт, радиациялык коопсуздук, суу объектилеринде адамдардын коопсуздугу жана гидрометеорология тармагындагы жана өзгөчө кырдаалдардын учурундагы ченемдерди, эрежелерди жана стандарттарды бузгандыгы үчүн кызмат адамдарын белгиленген тартипте жоопкерчиликке тартуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө жана укук коргоо органдарына белгиленген тартипте сунуш киргизүүгө;

— издөө, кырсыктан куткаруу жана калыбына келтирүүчү иштеринде, өрт өчүрүүдө, өзгөчө кырдаалдар зонасында жүргүзүлүүчү иштерде жана кооптуу табигый жана техногендик процесстерди изилдөөдө кызматкерлерди кырсыктардан жана каза болуудан камсыздандырууга;

— белгиленген тартипте бекитилген таануу белгилери, сигнализация жана байланыш каражаттары менен жабдылган атайын транспорт каражаттарына ээ болууга;

— Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте мамлекеттик резервдин материалдык баалуулуктарын жана гуманитардык жүктөрдү пошлиналарды жана жыйымдардын башка түрлөрүн төлөбөстөн унаанын ар кандай түрлөрү менен ташууну ишке ашырууга;

— байланышуу жана маалыматты берүү үчүн байланыштын республикалык тутумдарын жана мекемелик тармактарын, анын ичинде аскердик командалык органдарынын байланыш тармактарын артыкчылыктуу тартипте пайдаланууга;

— өзгөчө кырдаалдар келип чыккан учурда байланыш жана маалымат берүү үчүн жалпы пайдалануудагы электр байланыш тармактарынын операторлору тарабынан берилген электр байланыш кызматын жана тармагын артыкчылыктуу тартипте пайдаланууга;

— адам өмүрүнүн жана ден соолугунун коопсуздугуна тиешелүү маалыматтарды калкка жеткирүү менен байланышкан коомдук маанилүү билдирүүлөрдү акысыз негизде жалпыга маалымдоо каражаттары (телекөрсөтүү, радио), уюлдук байланыш операторлору аркылуу берүүнү ишке ашырууга;

— өзгөчө кырдаалдарды жоюу боюнча иштерге жетекчилик кылуу учурунда кырсык аймактарында өзгөчө абалды киргизүү жөнүндө чечим кабыл алган органдар менен макулдашуу боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чараларды көрүүгө;

— өзгөчө кырдаалдарды жоюу боюнча иш-аракеттерге Жарандык коргонуу күчтөрүн жана каражаттарын, башка райондордон дайыма даярдыктагы күчтөрүн тартуу жөнүндө чечим кабыл алууга;

— Министрликтин борбордук аппаратында жана ведомстволук жана аймактык бөлүмдөрдө өзгөчө кырдаалдарга чара көрүү үчүн 200 (эки жүз) миң сомго чейин өлчөмдөгү резервге ээ болууга;

— юридикалык жактардын жана жеке адамдардын өтүнмөлөрү боюнча Кыргыз Республикасынын нормативдик укуктук актыларында белгиленген тартипте акы төлөнүүчү кызматтарды көрсөтүүгө;

— өрт өчүрүүгө менчигинин түрүнө карабастан ишканалардын бул максаттар үчүн ыңгайлаштырылган техникасын тартууга;

— кырсыктан куткаруу, кырсыктан калыбына келтирүү жумуштарын жүргүзүүгө Жарандык коргонуу кошуундарын, менчигинин түрүнө карабастан, уюмдарды, ишканаларды жана жарандарды белгиленген тартипте тартууга;

— шашылыш кырдаалдарда Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин — Жарандык коргонуунун башчысынын атынан мамлекеттик тиешелүү башкаруу органдары, юридикалык жактар жана жеке адамдар тарабынан аткаруу үчүн милдеттүү болгон буйруктарды белгиленген тартипте чыгарууга;

— пайдаланууга берилбей турган биринчи кезектеги алдын алуу жана кырсыктан калыбына келтирүү иштерине багытталган чыгымдарды Кыргыз Республикасынын нормативдик укуктук актыларында белгиленген тартипте эсептен чыгарууга.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 22-октябрындагы № 739 токтомунун редакциясына ылайык)

10. Министрликтин кызматкерлери кызматтык милдеттерин аткаруу учурунда ишканаларга, мекемелерге, (анын ичинде, режимдик) уюмдарга, кайтарылуучу аймактарга, башка объектилерге кайсы мекемеге таандык экенине жана менчигинин түрүнө карабастан, белгиленген тартипте кирүүгө, текшерүүгө жана текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча актылар менен протоколдорду түзүүгө, Кыргыз Республикасынын мыйзам бузууларын жоюу боюнча милдеттүү түрдө аткарылууга тийиш болгон эскертүүлөрдү берүүгө укуктуу.

5. Министрликтин ишин уюштуруу

11. Министрликти министр жетектейт, ал Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат.

12. Министр Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуусунун башчысынын биринчи орун басары, Жарандык коргонуу боюнча ведомстволор аралык комиссиянын төрагасынын орун басары болуп эсептелет.

13. Министр министрликке жүктөлгөн милдеттердин жана функциялардын аткарылышы үчүн жеке жоопкерчилик тартат.

14. Министр:

— министрдин орун басарларынын милдеттерин бөлүштүрөт жана алардын функционалдык милдеттерин бекитет;

— мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы менен макулдашуу боюнча статс-катчыга Министрликтин компетенциясына кирген айрым функционалдык милдеттерди аткарууну жүктөйт;

— ведомстволук ишканаларды жана мекемелерди түзүү, кайра түзүү жана жоюу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө белгиленген тартипте сунуштарды киргизет;

— Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин номенклатурасына кирген ведомстволук бөлүмдөрдүн жетекчилерин кызматка дайындоо жана бошотуу жөнүндө сунуштарды Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине киргизет;

— Министрликтин аймактык органдарын түзөт, өзгөртүп түзөт жана жоет, алардын түзүмүн жана штаттарын бекитет;

— аймактык жана түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилерин белгиленген тартипте кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот, аларды сыйлоо жана тартип жазасын берүү чараларын көрөт;

— Министрликтин бөлүктөрүн кайрадан куралдандырууга, жаңыртып жабдууга, жаңы техника жана техникалык каражаттар менен камсыздоого, ошондой эле илимий-изилдөө иштерине байланышкан чыгымдарды белгиленген тартипте бекитет;

— Министрликтин аскер кызматчылары жана кызматкерлери табигый кырсыктардын жана башка өзгөчө кырдаалдардын мезгилинде милдеттерди аткарып жаткан учурда, ошондой эле шашылыш тапшырмаларды аткарып жаткан учурда алардын азык-түлүк үлүшүнүн убактылуу ченемдерин белгилейт;

— министрликтин өздүк курамын, Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн, башка аскердик түзүмдөрүнүн жана Мыйзамда аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарынын аскер кызматчыларын, ошондой эле өзгөчө кырдаалдардан калкты жана аймактарды коргоо милдеттерин чечүүгө көмөк көрсөткөн жарандарды сыйлоо үчүн ведомстволук сыйлыктарды, төш белгилерди белгиленген тартипте уюштурат, ведомстволук сыйлыктар, төш белгилер жана ведомстволук айырмалоочу белгилер жөнүндө жобону бекитет;

— Министрликтин аскер кызматчыларын, ошондой эле Министрликке жүктөлгөн милдеттерди аткарууга көмөк көрсөткөн адамдарды сыйлоо үчүн сыйлык жана белек фондуларын, анын ичинде атылбаган куралдардын фондун белгиленген тартипте түзөт;

— Министрликтин балансында турган мүлкүн жана каражаттарын башкарат, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык каржылык-чарба ишин уюштурат;

— жыл ичиндеги алдын алуу, кырсыктан-калыбына келтирүү иштеринин жана башка иш-чаралардын программаларын белгиленген тартипте бекитет жана өзгөртүүлөрдү киргизет;

— менчигинин түрүнө карабастан министрликтердин, ведомстволордун жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өзгөчө кырдаалдар шартында өздөрүнө жүктөлгөн милдеттерди аткарууну камсыз кылбаган кызмат адамдарын иштерге жетекчилик кылуудан четтетет, андан соң тиешелүү органдарга аларды кызматынан бошотуу жөнүндө сунуштарды киргизет;

— Министрликтин аскер кызматчыларына карата Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн жалпы аскердик уставдарында каралган укуктардан толук көлөмдө пайдаланат;

— Министрликтин аскер бөлүктөрүнүн аскер шаарчаларын куруунун жана өнүктүрүүнүн башкы пландарын, Министрликтин аскер бөлүктөрүнүн курулуш объектилерин куруу долбоорлорун, Жарандык коргонуу, өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу тармагындагы илимий-изилдөө жана тажрыйбалык-конструктордук иштердин пландарын белгиленген тартипте бекитет;

— республикалык жана чек ара аралык өзгөчө кырдаалдын кесепеттерин жоюуну түздөн-түз жетектейт;

— Министрликтин кызматкерлерин белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жакка кызматтык иш сапарларга, окууга, квалификацияны жогорулатууга жөнөтөт;

— Министрликтин борбордук аппаратынын, аймактык жана ведомстволук бөлүмчөлөрүнүн түзүмүн, штаттык расписаниесин белгиленген тартипте бекитет;

— Министрликтин борбордук аппаратындагы мамлекеттик кызматкерлерди, аскер кызматчыларын жана башка кызматкерлерди белгиленген тартипте кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот, аларга тартип жазасын колдонуу чараларын көрөт;

— Министрликтин мамлекеттик кызматкерлери, аскер кызматчылары жана башка кызматкерлери тарабынан милдеттүү түрдө аткарыла турган буйруктарды чыгарат;

— Министрликтин кызматкерлеринин өкүлчүлүк органы менен жамааттык келишимге кол коет;

— борбордук аппараттын жана аймактык бөлүмдөрдүн түзүмдүк бөлүмчөлөрү жөнүндө жоболорду бекитет;

— министрликтин өздүк курамы үчүн ведомстволук форма кийимдерин кийүүнүн бирдиктүү эрежелери жөнүндө жобону бекитет;

— Министрликтин коллегиясы жөнүндө Жобону бекитет. Коллегиянын чечимдери токтом түрүндө кабыл алынат жана Министрликтин буйругу менен ишке ашырылат;

— Министрликтин ведомстволук бөлүмчөлөрү жөнүндө жоболордун долбоорлорун Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө бекитүүгө белгиленген тартипте берет, эгерде чечимдерди жокко чыгаруунун башка тартиби мыйзам менен белгиленбесе, Министрликтин ведомстволук бөлүмчөлөрүнүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келген чечимдерин жокко чыгарат;

— Министрликтин мамлекеттик кызматчыларына белгиленген тартипте класстык чиндерди берет;

— ар кандай мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдарды чектөө жана алардын кесепеттерин жоюу боюнча авариялык-куткаруу жана башка кечиктирилгис иштерди жүргүзүү үчүн Министрликтин ведомствого караштуу жана аймактык бөлүнүштөрүнүн (биргелешкен отряддарынын) жана айрым кызмат адамдарынын убактылуу болуучу ордун (дислокациясын) аныктайт;

— Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 22-октябрындагы № 7392014-жылдын 15-июлундагы № 390 токтомдорунун редакциясына ылайык)

15. Министрликте статс-катчынын жана министрдин орун басарларынын кызмат орду каралган.

Статс-катчыны кызматка дайындоо, бошотуу, анын функциялары жана ыйгарым укуктары мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамдарда аныкталат.

Министрдин орун басарлары министрдин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалышат жана кызматтан бошотулушат, алар министрге тикелей баш ийишет жана өздөрүнө жүктөлгөн милдеттердин чегинде министрликтин ишин уюштурушат.

16. Статс-катчы жана министрдин орун басарлары министр тарабынан берилген, алар тейлеген маселелер боюнча чечимдерди кабыл алышат, өздөрү тейлеген багыттар боюнча иштерди уюштурушат.

Статс-катчы Министрликтин мамлекеттик администрациялык кызмат орундарын ээлеген мамлекеттик кызматчыларды дайындоого, которууга, ротациялоого жана кызмат ордунан бошотууга сунуштарды даярдайт.

17. Министрликте 11 адамдан турган коллегия түзүлөт. Коллегиянын мүчөлөрү болуп кызмат орду боюнча коллегиянын курамына кирүүчү министр, статс-катчы, министрдин орун басарлары, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын өкүлү саналат. Коллегияга кызмат орду боюнча кирген адамдардан башка мүчөлөрү министрдин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин буйругу менен бекитилет.

18. Министрликтин ишине коомдук мониторинг жүргүзүү максатында консультативдик-байкоочу орган түрүндөгү, коомдук негизде иштеген Коомдук кеңеш түзүлөт

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 30-марты № 168 токтомдун редакциясына ылайык)

19. Министрликте жана аскер кызматчылары менен толукталган ага баш ийген түзүмдүк бөлүмдөрдө аскер кызматын өтөө жалпыга бирдей аскердик милдетти өтөө болуп эсептелет, ал эми бардык аскер кызматчылары анык аскер кызматында болушат.

20. Министрликте кызмат өтөп жаткан аскер кызматчылары Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн аскер кызматчылары үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген ченемдер боюнча камсыздоонун акчалай жана натуралай түрлөрү, кызматтык жана турак жайлар, медициналык жана санаториялык-курорттук дарылоо жана өмүрүн камсыздандыруу менен камсыз кылынат.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 22-октябрындагы № 739 токтомунун редакциясына ылайык)

21. Министрликтин офицердик курамына кезектеги аскердик наамдар төмөнкүдөй тартипте берилет:

— «кенже лейтенанттан» тартып «полковник» наамын кошо алганда аскердик наамдар министрдин тейлеген орун басарынын сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин буйругу менен берилет;

— «прапорщик», «улук прапорщик» деген аскердик наамдар тиешелүү командирлердин (начальниктердин) сунушу боюнча министрдин тейлөөчү орун басарынын буйругу менен берилет.

22. Министрликтин борбордук аппаратын, ведомстволук жана аймактык органдарын кармоого кеткен чыгымдарды каржылоо республикалык бюджеттин каражаттарынын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келбеген каржылоонун башка булактарынын эсебинен жүргүзүлөт.

6. Корутунду жоболор

23. Министрликти кайра түзүү жана жоюу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.

24. Министрлик жоюлган учурда документтер «Кыргыз Республикасынын Улуттук архивдик фонду жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сакталат.

Print Friendly, PDF & Email