Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Калдык сактоочу жайлар менен иштөө боюнча агенттик жөнүндө ЖОБО

0
1 950 просмотров

Тиркеме

    Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2012-жылдын 12-июнундагы
N 406 токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Калдык сактоочу жайлар менен иштөө боюнча агенттик жөнүндө
ЖОБО

 1. Жалпы жоболор
 2. Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Калдык сактоочу жайлар менен иштөө боюнча агенттик (мындан ары — Агенттик) Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ведомстволук бөлүмчөсү болуп эсептелет, ал Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин карамагындагы калдык сактоочу жайлар жана кен калдыктары менен иштөө боюнча ишти жүргүзөт.
 3. Агенттик өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, ушул Жобону жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, ошондой эле Кыргыз Республикасы катышуучу болуп эсептелген, белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди жетекчиликке алат.
 4. Агенттик мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, эл аралык жана башка уюмдар менен өз ара аракеттенет.
 5. Агенттик өз алдынча баланска, негизги жана жүгүртүүчү каражаттарга ээ. Ишти каржылоо тиешелүү жыл үчүн республикалык бюджетте каралган каражаттардын эсебинен, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка булактардан жүргүзүлөт.
 6. Агенттик юридикалык жак болуп эсептелет, ал Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн жана мамлекеттик жана расмий тилдердеги аталышы бар мөөргө, штампка, Кыргыз Республикасынын Казыналык системасындагы алыш-бериш эсебине ээ.

Агенттиктин толук аталышы:

— мамлекеттик тилде: «Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Калдык сактоочу жайлар менен иштөө боюнча агенттик»;

— расмий тилде: «Агенство по обращению с хвостохранилищами при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики».

 1. Агенттиктин юридикалык дареги: 723500, Ош шаары, Муминова көчөсү, 11.
 2. Уюштуруу-укуктук формасы — мамлекеттик мекеме.
 3. Агенттиктин максаттары жана милдеттери
 4. Агенттиктин максаты Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин карамагындагы калдык сактоочу жайлар жана кен калдыктары менен иштөөдө коопсуздукту камсыздоо жана белгиленген коопсуздук талаптарын сактоо боюнча иш-чараларын аткаруу болуп эсептелет.
 5. Агенттиктин милдеттери:

— Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин карамагындагы калдык сактоочу жайларды жана кен калдыктарын коопсуз абалда кармоо боюнча мамлекеттик программаларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу;

— Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин карамагындагы калдык сактоочу жайларда жана кен калдыктарында авариялык калыбына келтирүү жана реабилитациялык жумуштар боюнча жылдык пландарды түзүү жана ишке ашыруу;

— Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин карамагындагы калдык сактоочу жайларда жана кен калдыктарында реабилитациялык жана авариялык-калыбына келтирүү жумуштарынын аткарылышына ведомстволук өндүрүштүк-техникалык мониторинг жүргүзүү;

— Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин карамагындагы калдык сактоочу жайларда жана кен калдыктарында коопсуздукту камсыздоого багытталган программаларды жүргүзүү үчүн инвестицияларды тартуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу.

 1. Агенттиктин функциялары
 2. Агенттик төмөнкүдөй функцияларды жүргүзөт:

— Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин карамагындагы калдык сактоочу жайларда жана кен калдыктарында мониторингди жана иштетүүнү жүргүзөт;

— Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин карамагындагы калдык сактоочу жайларды жана кен калдыктарын иштетүү боюнча илимий-изилдөө, долбоорлоо-изилдөө, алдын алуу, коргоо жана авариялык-кайра калыбына келтирүү боюнча иштердин планын белгиленген тартипте иштеп чыгат жана Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрине бекитүүгө киргизет;

— Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин карамагындагы калдык сактоочу жайлар жана кен калдыктар менен иштөө чөйрөсүндө радиациялык коопсуздук боюнча программаларды белгиленген тартипте жөнгө салуучу органга макулдашууга берет;

— калдык сактоочу жайларды жана кен калдыктарын иштетүү жаатында башка мамлекеттердин ыйгарым укукту органдары жана эл аралык уюмдар менен кызматташууга катышат;

— Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин карамагындагы калдык сактоочу жайларда жана кен калдыктарында илимий-изилдөө, долбоордук-изилдөө, алдын алуу, коргоо жана авариялык-кайра калыбына келтирүү жумуштарын жүргүзүү үчүн эл аралык уюмдардын каражаттарын тартат;

— Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин карамагындагы калдык сактоочу жайларда жана кен калдыктарында илимий-изилдөө, долбоордук-изилдөө, алдын алуу жана коргоо иш-чараларын жүргүзүү үчүн товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү алууда мыйзамдарга ылайык конкурстук тандоолорду (тендерлерди) өткөрөт;

— Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин карамагындагы калдык сактоочу жайлардын жана кен калдыктарынын эсебин, коопсуздугун баалону жана паспорттоштурууну жүргүзөт;

— мамлекеттик жашыруун сыр жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын эске алуу менен жарандардын, юридикалык жактардын, анын ичинде коомдук уюмдардын, мамлекеттик бийлик органдарынын, башка мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын суроо-талаптары боюнча Агенттиктин ишинин маселелери боюнча маалыматтарды берет;

— калдык сактоочу жайлардын жана кен калдыктарынын аймактарында радиациялык абал жөнүндө калкка, мамлекеттик бийлик органдарына, башка мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына маалымдайт.

 1. Агенттиктин укуктары
 2. Агенттик өзүнө жүктөлгөн функцияларга ылайык төмөнкүлөргө укуктуу:

— Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин карамагындагы калдык сактоочу жайларды жана кен калдыктарын иштетүү жаатында көз карандысыз экспертизаларды жүргүзүү үчүн илимий-изилдөө, долбоорлоо-изилдөө жана башка уюмдардын адистерин тартууга;

— Агенттиктин иш чөйрөсүнө кирген маалыматты Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, уюмдардан жана ишканалардан, кызмат адамдарынан жана жарандардан суроого жана алууга;

— өзүнүн компетенциясынын чегинде келишимдерди, контракттарды, макулдашууларды түзүүгө;

— радиациялык коркунуч зонасындагы иштерде кырсыктардан жана кызматкерлердин каза болушунан милдеттүү түрдө камсыздандырууну жүргүзүүгө;

— калдык сактоочу жайларда жана кен калдыктарында иштөөдө зарыл болгон, белгиленген тартипте таанып-билүү белгилери, сигнализация жана байланыш каражаттары менен жабдылган атайын транспорттук каражаттарга жана жабдууларга ээ болууга;

— байланышуу жана маалымат берүү үчүн байланыштын республикалык системасын жана ведомстволук тармактарын артыкчылыктуу тартипте пайдаланууга.

 1. Агенттиктин ишин уюштуруу
 2. Агенттикти директор башкарат, аны Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот.
 3. Директор:

— Агенттиктин ишин жетектейт;

— Агенттиктин атынан ишеним каты жок эле иштейт, бардык мекемелерде жана уюмдарда анын атынан чыгат;

— Агенттикке жүктөлгөн милдеттердин жана функциялардын толук жана сапаттуу аткарылышына жеке жоопкерчиликтүү болот;

— Агенттиктин мүлкүн жана каражаттарын башкарат, финансылык-чарбалык ишти мыйзамга ылайык уюштурат;

— келишимдерди түзөт, ишеним каттарды берет, Казыналык системасында жана банк мекемелеринин бөлүмдөрүндө эсептерди ачат;

— Агенттиктин кызматкерлерин белгиленген тартипте кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот;

— өзүнүн компетенциясынын чегинде Агенттиктин кызматкерлерине жана жумушчуларына тартип жазасын колдонот жана аларды сыйлайт;

— квалификациянын деңгээлин жогорулатуу максатында Агенттиктин адистерин даярдоону жана кайра даярдоону уюштурат;

— Агенттиктин түзүмдүк бөлүмдөрү жөнүндө жоболорду бекитет;

— Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келбеген башка укуктарды жүргүзөт.

 1. Агенттиктин директорунун бир орун басары болот. Агенттиктин директорунун орун басарын жана бухгалтердик эсеп боюнча башкы адисин Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри белгиленген тартипте кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот.
 2. Агенттиктин мамлекеттик кызматкерлеринин жана жумушчуларынын эмгек акысын төлөө формасы жана өлчөмдөрү эмгек акы төлөөнүн белгиленген фондунун чегинде мыйзамга ылайык белгиленет.
 3. Мүлкү, эсепке алуу жана отчет берүү
 4. Мүлк Агенттикке оперативдүү башкаруу укугунда бекитилип берилет, ал өзүнүн иш максаттарга ылайык гана максаттуу багыты боюнча пайдаланылат.
 5. Агенттикке бекитип берилген мүлктү ажыратуу же тескөө Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.
 6. Агенттик статистикалык жана бухгалтердик эсепке алууну Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык жүргүзөт.
 7. Негизги каражаттарды, тындырылбай турган карыздарды, келишимдеги иштерди токтотуу жана жүргүзүлбөгөн (консервацияланган) өндүрүштөр боюнча чыгымдарды Агенттиктин балансындагы эсептен чыгаруу Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.
 8. Кайра уюштуруу жана жоюу
 9. Агенттикти кайра уюштуруу жана жоюу белгиленген тартипте жүргүзүлөт.
 10. Агенттик иши токтотулган учурда иштин жүрүшүндө пайда болгон документтер «Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сакталат жана колдонулат.
Print Friendly, PDF & Email