Жарандык коргонуунун түзүмдөрү жөнүндө ЖОБО

0
1 435 просмотров

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2011-жылдын 1-июлундагы N 349 токтому менен бекитилген

Жарандык коргонуунун түзүмдөрү жөнүндө

ЖОБО

1. Жалпы жоболор

2. ЖКнын түзүмдөрүнүн курамы жана арналышы

3. Түзүмдөрдүн даярдыгын текшерүү

4. ЖКнын түзүмдөрүн материалдык-техникалык камсыздоо

1. Жалпы жоболор

1. Жарандык коргонуунун түзүмдөрү (мындан ары — ЖКнын түзүмдөрү) аймактык-өндүрүштүк принцип боюнча уюмдардын базасында түзүлүүчү, атайын техникага жана мүлккө ээ болгон, тынчтык жана согуш мезгилиндеги өзгөчө кырдаалдарда кыйроодон-куткаруу жана башка кечиктирилгис жумуштарды жүргүзүү үчүн даярдалган түзүмдөр.

ЖКнын түзүмдөрү облустарда, шаарларда (шаардык райондордо), райондордо, айыл округдарында менчигинин түрүнө карабастан уюмдардын базасында түзүлөт.

2. Багышталышы боюнча бардык түзүмдөр жалпы багыттагы түзүмдөр жана Жарандык коргонуу кызматтарынын түзүмдөрү, ал эми баш ийүүчүлүгү боюнча — аймактык жана объекттик болуп бөлүнөт.

3. ЖКнын бардык түзүмдөрүнүн негизги бөлүмчөлөрү отряддар, бригадалар, командалар, топтор, кошуундар, бөлүмдөр, звенолор болуп саналат.

4. ЖКнын түзүмдөрүнүн, алардын уюштуруу-штаттык түзүмүнүн жана жабдуунун тизмеси Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин (мындан ары — КР ӨКМ) облустук, райондук, шаардык башкармалыктары (бөлүмдөрү) тарабынан тиешелүү министрликтердин, ведомстволордун адистерин, уюмдардын жетекчилерин тартуу менен жүргүзүлөт, алардын базасында ЖК түзүмдөрү түзүлөт жана ЖКнын тиешелүү башчысы тарабынан бекитилет.

2. ЖКнын түзүмдөрүнүн курамы жана арналышы

5. Жалпы багыттагы түзүмдөр ар кандай мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдарда кыйроодон-куткаруу жана башка кечиктирилгис жумуштарды жүргүзүү үчүн арналат. Мындай түзүмдөргө кыйроодон-калыбына келтирүү командалары (топтор) жана куткаруу топтору (звенолор) кирет.

Кыйроодон-калыбына келтирүү командалары жалпы багыттагы негизги түзүм болуп саналат жана кыйроодон-куткаруу жана башка кечиктирилгис жумуштарды жүргүзүү үчүн арналат.

Куткаруу тобу (звено) биринчи кезектеги куткаруу жумуштарын жүргүзүүгө арналат.

6. ЖКнын кызматтарынын түзүмдөрү кыйроодон-куткаруу жана башка кечиктирилгис жумуштарды жүргүзүүдө атайын иш-чараларды аткарууга, жалпы багыттагы түзүмдөрдү күчөтүү жана өзгөчө кырдаалдар (мындан ары — ӨК) аймагында алар тарабынан тапшырмаларды аткарууда алардын аракеттерин ар тараптуу камсыздоого арналат.

ЖКнын кызматтарынын түзүмдөрүнүн курамы:

— чалгындоо топтору, звенолор, радиациялык жана химиялык байкоо жүргүзүү посттору өзгөчө кырдаалдар болгон зоналарда, түзүмдөр жана калк жайгашкан жерлерде, баруу багыттарында чалгындоо жүргүзүү үчүн, ошондой эле радиациялык, химиялык жана бактериологиялык абалга байкоо жүргүзүү үчүн;

— командалар, топтор жана байланыш звенолору — Жарандык коргонуу башчыларынын, ЖК штабдарынын жана башкаруу пункттарынын карамагындагы жана өз ара аракеттеги күчтөр менен болгон байланышын камсыз кылуу үчүн;

— медициналык отряддар, топтор, кошундар жана санитардык посттор медициналык жана бактериологиялык чалгындоо жүргүзүү, өзгөчө кырдаал болгон жердеги жабыр тарткандарга биринчи медициналык жардам көрсөтүү, өзгөчө кырдаал болгон зонада эпидемияга каршы жана санитардык-гигиеналык иш-чараларды жүргүзүү, ошондой эле жабыр тарткандарды кароо үчүн;

— өрткө каршы командалар, бөлүмдөр жана звенолор — баруу багыттарындагы, куткаруу иштери жүрүп жаткан объектилердеги жана өрт каптаган райондордогу өрттү токтотуу жана өчүрүү үчүн;

— инженердик командалар, топтор, звенолор — инженердик чалгындоолорду, кыйроодон-куткаруу жана башка кечиктирилгис иштерди жүргүзүү, жолдорду жана жол курулмаларын калыбына келтирүү жана оңдоо, жардыруу иштерин жүргүзүү жана коргоочу курулмаларды тейлөө үчүн;

— авариялык-техникалык командалар — коммуналдык-энергетикалык чарбанын тармактарында жана курулмаларында авариялык-техникалык иштерди жүргүзүү үчүн;

— радиацияга каршы жана химиялык коргоо командалары, топтору, бекеттери жана пункттары — баруу багыттарында жана өзгөчө кырдаал болгон зонада радиоактивдүү жана химиялык булгануунун кесепеттерин жоюу жана түзүмдөрдүн иш-аракеттерин камсыздоо үчүн; бул максатта түзүмдөрдүн өздүк курамына жана калкка санитардык тазартуу жүргүзүлөт, аймактар жана курулмалар жугушсуздандырылат, радиациялык жана химиялык абалга байкоо жүргүзүлөт; мындан сырткары, көрсөтүлгөн түзүмдөр химиялык булгануунун экинчи жолку очокторун токтотуу жана жоюу үчүн тартылышат;

— автомобиль колонналары — топ-топ болуп бөлүштүрүлгөн жумушчуларды, кызматкерлерди жана эвакуацияланган калкты шаардын сыртына ташуу, материалдык баалуулуктарды шаарлардан ташып чыгаруу, өзгөчө кырдаал болгон зоналарга Жарандык коргонуу күчтөрүн жеткирүү, жабыр тарткандарды шаардын сыртындагы оорукана базаларына эвакуациялоо, жумушчу сменаларын ташып жеткирүү, коргоочу курулмаларды куруу үчүн материалдык каражаттарды жеткирүү үчүн;

— коомдук тартипти сактоо командалары (топтору) — калктуу конуштарда, объектилерде, жайгаштыруу райондорунда, ошондой эле жыйналуу пункттарында, жумушчуларды, кызматкерлерди жана калкты шаар сыртындагы аймактарга ташуу жана өзгөчө кырдаал болгон жерлерге Жарандык коргонуу күчтөрүн жеткирүү багыттарында коменданттык кызмат өтөө жана тартипти кармоо үчүн;

— камсыздоо бөлүмдөрү:

тамактануу көчмө пункттары — кыйроодон куткаруу жана башка кечиктирилгис иштерди жүргүзүүдө жайгаштыруу райондорундагы түзүмдөрдүн өздүк курамын, ошондой эле биринчи медициналык жардам көрсөтүү отрядындагы жабыр тарткан калкты ысык тамак-аш менен камсыздоо үчүн;

азык-түлүк менен жабдуу көчмө пункттары — ысык тамак даярдоого мүмкүнчүлүк болбогон учурда тамак-аш азык-түлүгү (кургак азык) менен камсыздоо үчүн;

буюм менен жабдуу көчмө пункттары — биринчи медициналык жардам көрсөтүүчү санитардык-жууп тазалоо пункттарын жана отряддарын алмаштыруучу кийимдер, ич кийим жана бут кийим менен камсыздоо үчүн;

май куюучу көчмө бекеттер — түзүмдөрдүн автоунааларын жана башка техникаларын күйүүчү жана майлоочу материалдар менен камсыздоо үчүн;

суу ташып келүүчү звенолор — түзүмдөрдүн өздүк курамын жана калкты суу менен камсыздоо үчүн;

эвакуациялык топтор — эвакуация жана техникалардын учурдагы оңдоо иштерин жүргүзүү үчүн;

айыл чарба жаныбарларын коргоо боюнча командалар (бригадалар, топтор, звенолор) — ветеринардык чалгындоо жүргүзүү, зыянга учураган жаныбарларды ветеринардык тазалоо, жаныбарларды, жем-чөп жана суу булактарын коргоо, жем-чөптү жана мал азыктарын, фермаларды жана мал жайгашкан башка жайларды жугушсуздандыруу үчүн, ошондой эле профилактикалык, ветеринардык-санитардык жана күзөттүк-карантиндик иш-чараларды жүргүзүү үчүн;

— айыл чарба өсүмдүктөрүн коргоо боюнча командалар (бригадалар, топтор, звенолор) — фитопатологиялык жана энтомологиялык чалгындоо жүргүзүү, өсүмдүктөрдү жана өсүмдүктөн алынуучу азык-түлүктөрдү коргоо боюнча иш-чараларды өткөрүү, айыл чарба жерлерин жана өсүмдүктөн алынуучу азык-түлүктөрдү жугушсуздандыруу үчүн.

7. ЖКнын аймактык түзүмдөрүнө жалпы багыттагы түзүмдөр, ошондой эле ЖКнын кызматтарынын төмөндөгү түзүмдөрү кирет:

— чалгындоо топтору;

— байланыш (командалары, топтору);

— медициналык (эпидемиологиялык чалгындоо топтору, биринчи медициналык жардам көрсөтүү топтору, адистештирилген медициналык жардам топтору, эпидемияга каршы адистештирилген топтор, эпидемияга каршы көчмө топтор, жугуштуу оорулар көчмө госпиталдары);

— инженердик (инженердик чалгындоо топтору, жолдорду жана көпүрөлөрдү оңдоо жана калыбына келтирүү боюнча командалар, жардыруу иштери боюнча командалар, баш калкаларды жана жашына турган жайларды тейлөө боюнча звенолор);

— кырсыктык-техникалык (электр тармактары боюнча кырсыктык-техникалык командалар, кырсыктык-газ техникалык командалар, суу түтүк-канализациялык же жылуулук тармактары командалары);

— автотранспорттук;

— коомдук тартипти сактоо;

— материалдык камсыздоо (тамактануу көчмө пункттары, азык-түлүк жана буюм менен жабдуу пункттары, май куюучу көчмө бекеттери, суу ташуучу звенолор);

— техникалык камсыздоо (оңдоо-калыбына келтирүү жана эвакуациялык топтор);

— айыл чарба өсүмдүктөрүн жана жаныбарларды коргоо (ветеринардык жана фитопатологиялык чалгындоо звенолору, жаныбарларды жана өсүмдүктөрдү коргоо, ветеринардык топтор, өсүмдүктөрдү коргоонун адистештирилген топтору);

— жергиликтүү шартка жараша түзүлүүчү башка түзүмдөр.

Республикалык, облустук, шаардык жана райондук баш ийүүдөгү уюмдар жалпы багыттагы аймактык түзүмдөрдү түзүү үчүн база болуп саналышат.

ЖК кызматтарынын аймактык түзүмдөрүн түзүү үчүн профилдик ишканалар, уюмдар, мекемелер жана окуу жайлары база болуп саналышат, мында алардын ишинин багыттары, тиешелүү адистердин, материалдык жана техникалык каражаттардын бардыгы эске алынат.

8. ЖКнын объекттик түзүмдөрү жалпы багыттагы түзүмдөрдөн жана ЖК кызматтарынын түзүмдөрүнөн турат.

Өндүрүштүк ишканалардагы ЖКнын негизги түзүмдөрү болуп жалпы багыттагы түзүмдөр эсептелишет: ЖКнын кырсыктан-калыбына келтирүү командалары (топтору), куткаруу топтору (звенолор) жана санитардык кошуундар (звенолор).

Алардан сырткары, уюмдарда Жарандык коргонуунун төмөнкүдөй түзүмдөрү түзүлүшү мүмкүн:

— чалгындоо (радиациялык жана химиялык байкоо жүргүзүү топтору, звенолору, посттору);

— байланыш (топтору, звенолору);

— медициналык (санитардык кошуундардын отряды, санитардык кошундар, санитардык посттор);

— кырсыктык-техникалык (командалар);

— өрткө каршы (командалар, бөлүмдөр, звенолор);

— коомдук тартипти сактоо (командалар, топтор).

9. Тиешелүү базанын бар экендигине жараша, төмөнкүлөр түзүлүшү мүмкүн:

— жугушсуздандыруу командалары; санитардык-жууп тазалоо пункттары;

— кийимди жана унааларды жугушсуздандыруу бекеттери;

— тамактануу көчмө пункттары;

— жергиликтүү шарттарга жараша башка түзүмдөр.

10. Күчтүү таасир берүүчү уулуу заттарды өндүрүүчү же пайдалануучу уюмдарда химиялык коргонуу боюнча бириктирилген командалар (топтор) түзүлөт.

11. Токой өртүнө каршы командалар (бөлүмдөр) токой массивдерине же аларга жакын жерде жайгашкан уюмдардын жана калктуу конуштардын ыктыярдуу өрт кошуундарынын базасында түзүлөт.

12. Көмүр жана башка пайдалуу кендерди казып алуучу шахталарда куткаруучу топтор (звенолор) түзүлөт.

13. Энергетика, темир жол, аба унаасы жана байланыш ишканаларында ЖКнын маселелерин чечүү үчүн түздөн-түз өздөрүнүн объектилеринде атайын ведомстволук түзүмдөрдөн сырткары куткаруу, кырсыктык-калыбына келтирүү жана кырсыктык-техникалык командалар (топтор, звенолор), ошондой эле базанын бар экендигине жараша ЖКнын башка түзүмдөрү.

14. Курулуш жана курулуш-монтаждоо уюмдарында ЖК кызматтарынын төмөнкүдөй түзүмдөрү түзүлөт:

— куткаруу жана кырсыктык-калыбына келтирүү командалары (топтор, звенолор);

— курулуш уюмдарынын башкармалыктарынын базасында инженердик чалгындоо топтору;

— жол-курулуш жана көпүрө-курулуш отряддарынын, башкармалыктардын, жол-эксплуатациялоо участкаларынын жана машина парктарынын базасында жолдорду жана көпүрөлөрдү оңдоо жана калыбына келтирүү боюнча командалар;

— бургулоо-жардыруу участкаларынын жана жардыруу иштеринин участкаларынын, анын ичинде геологиялык чалгындоо партияларынын базасында жардыруу иштеринин командалары.

15. Шаарлардын турак жай-эксплуатациялык контораларында төмөнкүлөр түзүлөт:

— кырсыктык-техникалык топтор (звенолор);

— радиациялык жана химиялык байкоо жүргүзүү посттору;

— санитардык посттор;

— коомдук тартипти сактоо топтору (звенолор).

16. Жогорку (жогорку аскердик окуу жайын кошпогондо) жана атайын орто окуу жайларында объектилик түзүмдөр, ошондой эле (окуу жайдын багытына жараша) ЖКнын кызматтарынын: медициналык, байланыш, айыл чарба өсүмдүктөрүн, жаныбарларды жана башкаларды коргоо боюнча аймактык түзүмдөрү түзүлөт.

Жалпы билим берүүчү окуу жайларда төмөнкүлөр түзүлөт:

— куткаруу топтору;

— чалгындоо топтору;

— радиациялык жана химиялык байкоо жүргүзүү посттору;

— санитардык кошуундар (санитардык посттор);

— коомдук тартипти сактоо топтору.

Көрсөтүлгөн түзүмдөр жогорку класстын окуучуларынан, окутуучулар курамынан жана тейлөөчү персоналдардан толукталат.

Жалпы билим берүү мектептеринин санитардык кошуундарынын өздүк курамы, эреже боюнча, дарылоо мекемелериндеги кенже медициналык персонал катары пайдаланылышы мүмкүн. Бул кошуундар окуу мүлкүнөн башка медициналык мүлк менен камсыз кылынбайт.

17. Жарандык коргонуу түзүмдөрүнө Кыргыз Республикасынын төмөнкү жарандары киргизилиши мүмкүн:

— эркектер — 18ден 60 жашка чейинкилер:

— аялдар — 18ден 55 жашка чейинкилер, аларга мобилизациялык көрсөтмөлөрү бар, аскерге милдеттүүлөр, 1, 2 жана 3-топтогу майыптар, кош бойлуу аялдар, 8 жашка чейинки балдары бар аялдар, ошондой эле орто же жогорку медициналык билим алган, 3-жашка чейинки балдары бар аялдар кирбейт.

3. Түзүмдөрдүн даярдыгын текшерүү

18. Облустарда, райондордо, шаарларда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында жана уюмдарда түзүмдөрдү даярдыкка келтирүү пландары иштелип чыгат жана жыл сайын оңдолот.

Бул пландарда төмөнкүлөр каралат:

— айгай (тревога) боюнча өздүк курамды кабарлоонун жана топтоонун тартиби;

— өздүк курамга табелдик мүлктү жана башка материалдык каражаттарды берүүнүн мөөнөтү жана тартиби;

— түзүмдөрдүн даярдык мөөнөтү;

— топтолуу мезгилинде түзүмдөрдү башкаруу, аларды даярдыкка келтирүү жана топтолуу райондоруна же кырсыктык-куткаруу жана башка кечиктирилгис иштер жүргөн райондорго багыт алуу, ошондой эле коменданттык кызматты уюштуруу;

— материалдык-техникалык камсыздоонун тартиби ж.б.у.с.

19. Түзүмдөрдүн даярдыгы машыгууларда, контролдук текшерүүлөрдө жана Жарандык коргонуу боюнча окууларда, ыктык-куткаруу жана башка кечиктирилгис иштерди жүргүзүүдө текшерилет.

Көрсөтүлгөн иш-чараларды аткаруунун жүрүшүндө төмөндөгүлөр аныкталат:

— түзүмдөрдү түзүү боюнча эсептердин аныктыгы;

— түзүмдөрдүн даярдыгы жана алардын Жарандык коргонуу маселелерин чечүү жөндөмдүүлүгү;

— түзүмдөрдүн уюштуруу структурасынын объектилердин аткаруучу тапшырмаларынын жана өндүрүштүк иштин мүнөзүнө жана көлөмүнө туура келүүсү;

— түзүмдөрдүн жеке коргонуу каражаттары, техника, мүлк жана атайын кийим менен камсыз болуусу; сактоо тартиби жана алардын пайдаланууга даярдыгы;

— түзүмдөрдүн топтолуу жана өзгөчө кырдаал болгон жерге баруу убактысы.

20. Бардык баскычтагы ЖК башчылары жылдык пландарга ылайык түзүмдөрдү топтоо жана даярдыкка келтирүү боюнча машыгууларды белгиленген мөөнөттө өткөрүшөт.

21. ЖК тапшырмаларын аткарууга түзүмдөрдүн даярдыгын текшерүүнү төмөнкүлөр жүзөгө ашырат:

— Кыргыз Республикасынын ЖК башчысы;

— облустардын, шаарлардын (шаардык райондордун), райондордун, айылдык округдардын жана уюмдардын ЖКнын башчылары.

4. ЖКнын түзүмдөрүн материалдык-техникалык камсыздоо

22. Жарандык коргонуу түзүмдөрүн техника жана мүлк менен камсыздоо тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

23. ЖКнын түзүмдөрүн техника жана мүлк менен төмөнкүлөр камсыз кылышат:

— уюмдарда — уюмдун жетекчилиги уюмдун эсебинен (мамлекеттик уюмдарда — мамлекеттик бюджеттин каражаттарынын эсебинен, менчик уюмдарда — уюмга ээлик кылуучунун каражаттарынын эсебинен, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын уюмдарында — жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын каражаттарынын эсебинен);

— облустарда, шаарларда (шаардык райондордо), райондордо, айылдык округдарда — бул аймактын жетекчилиги тарабынан, бул аймактын каражаттарынын эсебинен (мамлекеттик бюджеттин каражаттарынан).

24. Түзүмдөрдү толуктоо үчүн аскер комиссариаттарында учетто турбаган оң абалдагы автомобилдик, жол-курулуш жана башка техникалар пайдаланылат.

25. Жабдуу нормалары боюнча борборлоштурулган жабдуунун атайын техникаларынын жана мүлктөрүнүн негизги түрү болуп төмөнкүлөр саналышат:

— коргоо каражаттары (чыпкалоочу жана бөлүп кармоочу противогаздар, коргоочу кийимдер, резина өтүк, кол кап, чыпка-соруп алуучулар ж.б.);

— дозиметрикалык аппаратура (радиометр-рентгенметр, борттук рентгенметрлер, жеке дозиметрлердин комплектиси ж.б.);

— химиялык чалгындоонун каражаттары жана приборлору;

— байланыш жана кабарлоо каражаттары;

— медициналык коргоонун жеке каражаттары (химиялык булганууга каршы жеке пакеттер, профилактикалык антидот, жеке аптечкалар).

26. Жарандык коргонуунун түзүмдөрүнүн өздүк курамы машыгууларга, топтолууларга катышкан учурда, кырсыктык-куткаруу жана башка кечиктирилгис иштерди жүргүзүү учурунда тамак-аш, турак жай, атайын кийим, жумуш ордуна жана кайрадан жашаган жерге баруу үчүн унаа менен акысыз камсыз болушат.

27. Машыгууларда, топтолууларда жабыр тарткан жумушчуларга жана кызматкерлерге, ошондой эле алардын үй-бүлө мүчөлөрүнө багуучусун жоготкондугуна байланыштуу пенсиялык мыйзамдарда белгиленген тартипте, ал эми кырсыктык-куткаруу жана башка кечиктирилгис иштерди аткаруу убагында — «Кырсыктык-куткаруу кызматтары жана куткаруучулардын статусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык пенсиялар.

28. Түзүмдөрдү эсепке алуу Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бардык аймактык бөлүмдөрүндө, министрликтерде жана ведомстволордо, ошондой эле уюмдарда жүргүзүлөт.

Print Friendly, PDF & Email