КОРРУПЦИЯГА КАРШЫ АРАКЕТТЕНҮҮ ЖААТЫНДАГЫ ЧЕНЕМДИК-УКУКТУК АКТЫЛАР

0
1 443 просмотров

Бийлик органдарындагы саясий жана системалуу коррупциянын себептерин жоюу боюнча чаралар жөнүндө

Коррупцияга каршы күрөшүү боюнча ведомстволук программаны жана иш-чаралар планын иштеп чыгуунун жана аткаруунун методикасы

Кыргыз Республикасынын мыйзамы «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө»

Кыргыз Республикасында коррупцияга каршы туруунун мамлекеттик стратегиясы

Print Friendly, PDF & Email